Vart femte företag ställer in julfirandet

By on 15 december, 2022
Arkivbild

Vart femte företag ställer in julfirandet till följd av stigande levnadskostnader. En ny undersökning från Pleo, som erbjuder lösningar för utläggshantering, visar att vart femte svenskt företag ställer in årets julfirande.

Studien visar att många företag tvingas ta svåra beslut i år vad gäller bonusar och julfiranden efter årets stigande levnadskostnader.

Nästan två tredjedelar (60 procent) av Sveriges små och medelstora företag tvingas stå över eller dra ner på anställdas julbonusar och 59 procent planerar att dra ner på, eller ställa in årets julfirande. Förra året spenderade företag i genomsnitt 175 000 SEK på sina julfiranden, i år förväntas denna siffra minska till 79 000 SEK.

I stället för att ställa in julplanerna helt och hållet planerar många företag att i stället sänka kostnaderna för julfirandet, och detta är framför allt vanligt bland svenska små och medelstora företag (37 procent). De stora företagen är däremot föga förvånande de där flest i stället kommer öka årets julbudget (39 procent) och för de julfester som blir av planerar en tredjedel (34 procent) att öka reseutläggen så att de anställda kan komma och njuta av firandet.

Företag inom HR spenderar historiskt sett stora summor på sina julfiranden, 2021 låg genomsnittet på ca 330 000 SEK men den siffran förväntas i år sjunka till ca 86 500 SEK. Det samma gäller för anställda inom utbildningssektorn, där förra årets budget till julfirande har sjunkit till drygt en tredjedel, från ca 310 000 SEK till ca 119 000 SEK.

Sociala sammankomster prioriteras bort under 2023

Trots årets sjunkande julbudgetar, har många företag indikerat att 2023 kommer innebära investeringar i saker som anställda ”verkligen uppskattar”. Hälften (50 procent) av de tillfrågade beslutsfattarna säger att sociala sammankomster och andra förmåner kommer att prioriteras bort för att i stället prioritera höjda löner, utbildning och resekostnader.

– Det har varit ett otroligt utmanande år och undersökningen visar ytterligare exempel på vilka utmaningar våra svenska företag står inför, säger Hélène Podsadni Nilsson, Nordenchef på Pleo. – Jultider är vanligtvis ett tillfälle för alla att fira årets framgångar och för att se fram emot kommande utmaningar. Men på grund av den ekonomiska situationen uteblir många av årets firanden. Det positiva som framgått i undersökningen är att många företagsledare väljer att prioritera bort just julfester och andra sociala event för att i stället investera pengarna på andra håll, så som höjda löner eller kompetensutveckling som inte bara påverkar de anställda positivt, utan även företagen.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa Pleo
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Censuswide på uppdrag av Pleo. Undersökningen innefattar svar från 503 företagsledare och beslutsfattare på svenska företag med 50–500 anställda och genomfördes i november 2022.

You must be logged in to post a comment Login