Vi tar ansvar för att stoppa åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden

Av på 15 februari, 2019

I ett debattinlägg på Dagens Samhälle efterfrågar Göran Hägglund handling och goda exempel från arbetsgivarorganisationer och rekryterings- och bemanningsföretag. För oss på TNG, specialister inom fördomsfri rekrytering och bemanning, är det självklart att bekämpa alla former av diskriminering. Det skriver Åsa Edman Källströmer, VD på TNG Group AB.

Sverige är ett åldersfixerat land, där man i de flesta rekryteringssystem tvingas uppge ålder. Detta trots att Diskrimineringslagen enbart tillåter ålderssärbehandling om alla på avdelningen är väldigt nära pensionsåldern, eller om man kan visa att det blir för dyrt att lära upp en ny person.

Föreställningarna kring ålder är utbredda, och vi tror oss veta hur en 20-åring eller 60-åring beter sig. ”Vi behöver föryngra, vi har så många över 40”, ”gärna inte någon tjej över 30, vi är sårbara om man måste vabba”, ”inte någon över 50 för vi behöver någon som tycker om förändringar och har hängt med i IT-utvecklingen” är exempel på vanliga kommentarer vid kravprofiltagning. Överkvalificering är ett annat argument.

Samtidigt ser vi tydligt hur förödande ålderism är både för samhället och för oss människor, då vi går miste om såväl kompetens som det ökade engagemang och resultat som åldersmångfald enligt studier ger. Dessutom missar många arbetsgivare att de enligt lag är lika ansvariga som sitt rekryterings- eller bemanningsföretag om någon sökande väljs bort baserat på ålder.

Här krävs kunskap, medvetenhet och ansvarstagande – men också ett ömsesidigt mod. Rekryterings- och bemanningsföretag måste våga utmana och ifrågasätta sina kunders kravprofiler, samtidigt som arbetsgivare behöver släppa taget om invanda föreställningar kring ålder. Först då kan vi få en hållbar arbetsmarknad, där all kompetens tas tillvara.

Så arbetar vi konkret för att stoppa åldersdiskriminering

TNG arbetar med fördomsfri rekrytering och bemanning. Det innebär att vi bortser från arbetssökandes ålder, namn, kön och bakgrund, och fokuserar på kompetens och potential. Så här gör vi:

1. Tidiga arbetspsykologiska tester
Genom arbetspsykologiska screeningtester undersöker vi tidigt i processen de sökandes potential, motivation och begåvning för att utföra arbetsuppgifterna. De kandidater som får högst poäng går vidare i rekryteringsprocessen. Vi gör testerna innan vi läser kandidaternas CV vilket gör att ingen väljs bort omedvetet, då ålder eller bild påverkar rekryteraren.

2. Nytänk i registrering av kandidater
I våra system kan man inte registrera sin ålder som sökande. Det går heller inte att ladda upp bilder, som annars skulle kunna ”avslöja” kandidatens ålder.

3. Motivering viktigare än personligt brev
Vi har tagit bort det personliga brevet. Anledningen är att det här ofta finns information som rekryteraren inte behöver, till exempel fritidsintressen och familjeförhållanden. Sådant som kan riskera att påverka omdömet felaktigt.

4. Det finns inget som heter överkvalificering
Vårt motto är att alltid välja den kandidat som har den bästa förutsättningen att klara ett framtida arbete. Vi anser inte att överkvalificering är ett giltigt skäl att välja bort en sökande.

5. Utbildning mot diskriminering
Alla våra anställda utbildas löpande i vad diskriminering innebär och hur vi aktivt motarbetar diskriminering och ålderism.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in