Vi vill veta vad du tycker om Lindesbergs framtid

By on 13 december, 2021
Vy över Lindesberg.
Foto: Lindesbergs kommun

Fram till den 17 januari kommer man kunna svara på en enkät om hur man vill att Lindesberg ska utvecklas under de nästkommande trettio åren.

Man jobbar just nu med att ta fram en fördjupad översiktsplan över Lindesbergs tätort och din åsikt är viktig! Femtonde och sextonde december kommer flera av Lindesbergs politiker och kommunens samhällsplanerare att finnas på plats utanför biblioteket. Kom dit och ställ frågor och svara på en enkät över hur man ser på Lindesberg nu och framåt. Utöver det kommer Lindesbergs kommuns samhällsplanerare att finnas på plats 10-15 på Kungsgatan 35 under december månad för att svara på frågor.

En översiktsplan pekar på den riktning som detaljplanerna bör följa. Den bestämmer alltså inriktning på hur man vill att orten ska utvecklas.

 – Lindesberg är en stad som växer vilket jag tycker är ofantligt roligt. Jag hoppas att alla som kan tar chansen att fylla i enkäten så att våra samhällsplanerare får ett bra underlag och kan skapa en fördjupad översiktsplan och en riktning för Lindesbergs framtid som speglar medborgarnas behov, säger Bengt Storbacka(S) Kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg.

Förändring över tid

Ett exempel på hur behoven förändras över tid är handelsområdet Charlottenlund vid volvorakan. Den gällande detaljplanen där är från 1971 och speglar de behov som fanns då, vilket främst gällde industriverksamhet. Under de senaste femtio åren har staden växt, både fram till det området och runt det.

2017 antog kommunen detaljplanen för nya skolan som nu står färdig och parallellt med detaljplanen för Charlottenlund pågår ett planarbete för fritidsbyn för att möjliggöra utveckling av området och de verksamheter som finns där idag.

Kommunstyrelsen har även beställt och antagit en trafikutredning för området under 2019. Där beskrivs och förslås framtida infrastrukturlösningar för att bland annat öka tillgängligheten mellan nordvästra Lindesberg och Lindesbergs Arena.

 – När vi detaljplanelägger stora områden så tar det tid, och det behöver få göra det. Det är en viktig del i den demokratiska processen att alla får vara med och komma med synpunkter. Det är även viktigt att alla som är verksamma i området idag involveras i arbetet så att det finns en förutsägbarhet kring vilka kommunens ambitioner är, säger Isabella Lohse enhetschef över Stadsbyggnadskontoret. 

Svara på en enkät om Lindesbergs tätorts framtid

I framtagandet av nya detaljplaner lutar kommunen sig mot översiktsplanen. Genom att svara på enkäten och prata med Lindesbergs kommun på stan kan man vara med och påverka hur Lindesbergs tätorts fördjupade översiktsplan ska utformas och därmed påverka framtida detaljplaner.

– Vi vill skapa attraktiva miljöer för medborgarna. Med den fördjupade översiktsplanen kan vi peka ut specifika riktningar, till exempel kan det komma fram att det finns väldigt uppskattade platser eller stråk i kommunen som är värda att utveckla och bevara. Det kan också komma fram att det finns ett ökat behov för något annat. Att få in svar på vår enkät och att medborgarna kommer och pratar med oss är viktigt både för oss som samhällsplanerare och för medborgarna. Tillsammans formar vi Lindesberg, säger samhällsplaneraren Simon Ljungberg

Översiktsplaner och detaljplaner arbetas fram av Lindesbergs kommun genom Samhällsbyggnad Bergslagen och är en viktig del i att forma det Lindesberg som man lever och verkar i.

Örebro län | Lindesberg
Örebronyheter

Källa Lindesbergs kommun

You must be logged in to post a comment Login