Viktigt med goda hygienrutiner för att skydda tamfåglar från smitta

Av på 11 mars, 2019
Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfåglar.

Med den påbörjade flyttsäsongen för vilda fåglar vill vi påminna alla fjäderfäägare att öka biosäkerheten i sina besättningar. Det är viktigt att skydda sina tamfåglar från direkta och indirekta kontakter med vilda fåglar. 

– För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda hygienrutiner, säger Karin Åhl, stf enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket. Vi vill också påminna om att skyddsnivå 1 som förebyggande åtgärder mot fågelinfluensa gäller för hela Sverige. Skyddsnivå 1 innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

Finns naturligt bland vilda fåglar
Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. 

Även om situationen i EU under denna säsong inneburit mycket få rapporter om influensa hos såväl vilda som tama fåglar, jämfört med föregående år, rapporterades nyligen ett fall av fågelinfluensa i en dansk fjäderfäbesättning. Då smittan kan förekomma hos vilda fåglar är det viktigt att kontinuerligt ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfä visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Goda smittskyddsrutiner skyddar även mot andra smittsamma sjukdomar som t.ex. newcastlesjuka. Det virus som orsakar newcastlesjuka hos fjäderfä fortsätter att cirkulera bland vilda duvor. Under hösten och vintern har duvpest konstateras på sex platser i landet och betydligt fler fall bedöms som sannolika duvpestfall grundat på obduktionsfynd och rapporter från allmänheten.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
  • Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna.
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in