Vill ha deltagare i projekt som hindrar återfall i depression

Av på 18 november, 2013

Personer med restsymtom från en depression kan nu få prova en ny behandling via internet. Psykiatriforskare i Örebro söker deltagare från hela landet till ett projekt för att utveckla en behandling via internet där målet är att minska riskerna för återfall i depressionen.

– Restsymtom är den tydligaste riskfaktorn för återfall som vi känner till, säger Fredrik Holländare, psykolog och forskare vid Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting/Örebro universitet som är ansvarig för projektet, som kallas Isakprojektet.

Fördelen med psykologisk behandling via internet är att patienterna kan ta del av sin behandling på tider som de väljer själva och att de kan göra detta från sin egen dator. Att behandlingen sker via Internet betyder dock inte att man saknar personlig kontakt. Alla som deltar i projektet har en terapeut som stöttar och ger feedback på hemuppgifter man gör. Skillnaden är att man kommunicerar via skrivna meddelanden (som liknar e-post).

Projektet vänder sig till personer som trots att de tar antidepressiv medicin har restsymtom på depression. Tidigare forskning har visat att psykologisk behandling kan minska risken för återfall. På en del platser i landet kan det dock vara svårt att få tillgång till det, och en del personer vill inte träffa en psykolog. Därför är det viktigt att forska på nya sätt att tillhandahålla sådan behandling.

Kraven på säkerhet är förstås höga och man använder sig av en plattform på internet som utvecklats speciellt för detta syfte på Uppsala universitet.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in