Åtta av tio vill ha fast läkare enligt ny undersökning från Novus

Av på 15 april, 2018

Sveriges läkarförbund har bett Novus fråga drygt 2 000 invider om hur de ser på fast läkare.

Undersökningen visar att sex av tio inte har en fast läkare. Av dem som saknar fast läkarkontakt vill hela 80 procent ha det, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. En fast läkare gör att patienten slipper upprepa sin sjukdomshistoria gång på gång. Det ger trygghet och kontinuitet. Det är också mera effektivt och minskar trycket på akutmottagningar och vårdavdelningar när människor får vård i tid.

Novus nya undersökning visar:

  • Sex av tio uppger att de inte har en ”fast läkare”.
  • Av dem som ej har en fast läkare, vill åtta av tio kunna träffa en fast läkare när de besöker sin vårdcentral, bland kvinnor är det 85 procent som vill ha en fast läkare.
  • Sju av tio anser att det är viktigt att få träffa sin fasta läkare när de besöker sin vårdcentral. Kvinnor instämmer i högre utsträckning än män att de vill träffa deras fasta läkare vid ett besök på sin vårdcentral.
  • Nära sex av tio svarar att de skulle vilja att vårdgarantin garanterar att den första som de träffar på sin vårdcentral är sin fasta läkare.
  • En av tre uppger att de har fått vänta ofrivilligt mer än en vecka på att få träffa en läkare på sin vårdcentral.
  • Drygt sex av tio uppger att de har en fast tandläkare resp. frisör som de regelbundet brukar besöka.
  • Närmare sex av tio är generellt nöjda med läkarkontakterna som de har haft på sin vårdcentral de senaste tre åren

Figuren nedan visar Vårdanalys, Vården ur befolkningens perspektiv 2016. 
Andelen medborgare med fast läkare är betydligt lägre i Sverige än i jämförbara länder. Drygt 40 procent jämfört med 80 – 100 procent.

– Patienter i Sverige listas på vårdcentraler, men hus har inget minne och inget ansvar. För kontinuitet behövs fast läkare genom garanterad listning på en egen vald läkare, säger Heidi Stensmyren. Alla måste kunna få välja att lista sig på en egen läkare. Trots intentioner om detta är patientens ställning inte tillräckligt stark och därför måste listning på läkare garanteras i lagstiftning.

– Många vet namnet på sin tandläkare och frisör, men den som ska ta hand om det mest intima vi har, vår kropp och själ, är en rad olika anonyma läkare. Samtidigt har flertalet samma fysioterapeut under ett helt behandlingsförlopp och kvinnor får oftast träffa samma barnmorska under hela graviditeten. Det är bra och ger hög kvalitet och det måste bli lika självklart att ha en fast läkare, fortsätter Heidi Stensmyren.

I de flesta länder där befolkningen har en ”egen” fast läkare finns inte samma problem med överfulla akutmottagningar, växande vårdköer och ökad vårdplatsbrist som i Sverige. Det är genom en fullt utbyggd primärvård som många av vårdens problem kan lösas. När människor inte får tid hos läkare på vårdcentralen är de hänvisade till att söka sig till akutmottagningen. Vi behöver en nationell primärvårdsreform som garanterar befolkningen att de kan välja en fast läkare.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in