Inför en av årets värsta trafikhelger

Av på 7 december, 2017

Inför en av årets värsta trafikhelger: 360 000 bilister har trafikfarlig syn och 540 000 bilar har felaktig belysning.

Julen är en av årets mest trafikintensiva och olycksdrabbade perioder då omkring två miljoner bilister* ger sig ut på vägarna. Körförhållandena försvåras dessutom av mörkret och väglaget.

Statistik från Synbesiktningen, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, visar att var sjätte bilist kör med trafikfarlig syn. Fler än var fjärde bil har dessutom felaktig belysning enligt Bilprovningens kontrollbesiktningar. 

Här får du tipsen för att se och synas bättre i trafiken.

Viktigt att se och synas i jultrafiken
Under jul och nyår kör betydligt fler bilister än vanligt på vägarna. Det varierande väglaget och mörkret försvårar omständigheterna. Därför vill Bilprovningen och Synoptik, som står bakom initiativet Synbesiktningen, uppmärksamma bilister på vikten av att se och synas i jultrafiken.

Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, visar i år att var sjätte bilist ser suddigt redan på en till två meters avstånd. Statistiskt innebär detta att 360 000 av de två miljoner bilister som ger sig ut i jultrafiken har trafikfarlig syn**.

Enligt lag måste vi besikta vår bil, men inte vår syn, trots att synen oftast förändras gradvis utan att man märker det. Synbesiktningen visar att många bilister överskattar sin syn. I mörker försämras dessutom synen ytterligare. Därför vill vi uppmana bilister att inför jul komma till våra butiker och göra ett gratis syntest, en enkel och billig åtgärd för att ta ansvar i trafiken, säger Helene Hjertberg, legitimerad optiker på Synoptik.

540 000 bilar med felaktig belysning i jultrafiken
Statistik från Bilprovningens kontrollbesiktningar visar att i genomsnitt mer än var fjärde bil (cirka 27 procent) har brister i belysningen och kan därmed försämra sikten för sig själv eller för sina medtrafikanter. Statistiskt innebär det att cirka 540 000 förare i jultrafiken har bilar med felaktig belysning och därmed utgör en trafiksäkerhetsrisk.

– Det finns många saker man kan kontrollera själv och åtgärda innan man åker iväg med bilen. Det är särskilt viktigt med en fungerande och rätt inställd belysning för att se och synas. Nya lampor med starkare ljus kan göra stor skillnad i vintermörkret, säger Morgan Isacsson, Bilprovningens expert på kontrollbesiktning och bilar.

Sju tips för att se och synas i trafiken

1. Synskärpa: Synen förändras långsamt hela tiden, ofta utan att vi märker det. Särskilt efter 45-årsåldern, då ålderssynthet börjar smyga sig på för de allra flesta vilket också påverkar avståndsseendet. 
Tips: Gör ett gratis syntest i en syndator hos optikern vartannat år för att vara säker på att du har en trafiksäker syn

2. Blänk och reflexer: När vintersolen står lågt och snön har fallit är risken för bländning extra stor. 
Tips: Se till att du har solglasögon med polariserande glas som motverkar både reflexer från sol och blänk från mötande bilar. Till glasögon finns dessutom trafikglas som är anpassade för bilkörning, med bättre kontrast på dagen och som minskar reflexer och bländning vid mörkerkörning

3. Hel- och halvljus: Kontrollera att glödlamporna för både hel- och halvljus fungerar. 
Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt ut ”originallamporna” till godkända tillbehörsglödlampor som avger mycket mer ljus

4. Positionsljus: Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt. 
Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt till ”Longlife-lampor” som håller längre.

5. Blinkers: Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar. 
Tips: Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.

6. Bromsljuset: Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar. 
Tips: Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.

7. Reflexer: Kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.

Regionalt
Örebronyheter

* Källa: Motormännen.se
** Källa: Synbesiktningen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in