Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos

Av på 10 oktober, 2019
Arkivbild

Kommuninvest, svenska kommuners och regioners egna låneinstitut, har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning (över ett år). Prognosen är oförändrat 120–140 miljarder kronor för 2019, med förväntningar om ett utfall i den högre del av intervallet till följd av god utlåningstillväxt.

Fram till sista september hade Kommuninvest lånat upp motsvarande 105 miljarder kronor.

Den långfristiga upplåningen kommer fortsatt att ha tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering. Kommuninvest har vidare beslutat att även inkludera benchmarkobligationer i EUR som en strategisk upplåningsmarknad. Tidpunkten för detta kommer att bero på marknadsförhållanden.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in