Mediautbildning läggs ned – men finns ändå kvar

Av på 23 januari, 2020
Lindeskolan är gymnasieskolan i Lindesberg.

Barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun har beslutat att lägga ned inriktningen medier, information och kommunikation inom samhällsvetenskapliga programmet på Lindeskolan från och med läsåret 2020. Men möjligheten att studera media finns fortfarande kvar på estetiska gymnasieprogrammet med inriktning estetik och media som också är ett högskoleförberedande program.

Samhällsvetenskapliga programmets inriktning medier, information och kommunikation på Lindeskolan har inte haft elevunderlag och tillräckligt söktryck de senaste två åren. Senaste årgången startade 2016. Det finns alltså inga elever som går på inriktningen i dagsläget.

”Mot bakgrund av kravet på effektiviseringar inom gymnasieorganisation 2020 och även kommande år är det logiskt att lägga ned denna inriktning. Om den skulle finnas med till nästa läsår som valbar inriktning och det finns elever som söker, måste skolan anställa lärare extra, eftersom det i dagsläget ej finns denna resurs”, skriver barn- och utbildningsnämnden i sitt beslut.

”Mot bakgrund av att det inte har funnits sökande till inriktningen och att det även tidigare har varit ett svagt söktryck, är bedömningen att denna förändringen inte på ett nämnvärt skulle påverka Lindeskolan attraktivitet som lärosäte”, fortsätter barn- och utbildningsnämnden.

  • Lindeskolan – gymnasieskolan i Lindesberg
    Är en skola med många möjligheter och stor valfrihet för eleverna med 12 nationella program som kan kombinera med nio olika sportprofiler på Idrottscollege.
  • Estetiska programmet
    På Lindeskolan är ett högskoleförberedande program som ger både praktisk erfarenhet av att vara kreativ och en god grund för fortsatta studier.
  • Estetiska programmets inriktning estetik och media
    Lär ut grunderna i digitalt skapande och ger fördjupade kunskaper om digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Som elev utvecklar du din förmåga att kommunicera med olika verktyg, där ljud, bilder och berättande står i centrum. Vidare ger inriktningen även tillfälle att jobba med digital fotobehandling, grafisk form och design.

Länet | Lindeskolan Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in