Ny amerikansk studie om hydroxyklorokin motsäger tidigare resultat

Av på 26 april, 2020
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Tidigare i veckan uppmärksammade internationell press en amerikansk studie som motsäger tidigare studier om hydroxyklorokin. Denna studien har i efterhand utvärderat en grupp patienter där det visat sig att behandling med hydroxyklorokin inte haft effekt.

På det sätt som studien är utförd ger den dock inte stöd för att kunna generalisera på befolkningsnivå, för det behövs mera välkontrollerade studier.

– Forskning måste få ta tid och utföras på rätt sätt, först då kan man dra slutsatser vad som gäller för en hel befolkning, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Den 21 mars i år twittrade USA:s president Donald Trump om hydroxyklorokin som ett potentiellt banbrytande läkemedel i behandlingen av det nya coronaviruset. Läkemedlet hydroxyklorokin, Plaquenil, utgör första linjens behandling för patienter med diagnosen systemisk lupus erythematousus, SLE, och förskrivs också till patienter med reumatoid artrit och barnreumatism.

Ställningstagandet baserades på två olika studier som indikerade att hydroxyklorokin bromsar infektionen av viruset och att patienter behandlade med hydroxyklorokin återhämtade sig snabbare från COVID-19-infektion. Som en effekt av twittrandet tog hydroxyklorokin slut på världsmarknaden. På uppmaning av Svensk Reumatologisk förening, Reumatikerförbundet och andra aktörer införde Läkemedelsverket begränsningar i förskrivningsrätten så att endast läkare med vissa specialistkompetenser kunde skriva ut dessa läkemedel.

– Det här visar hur viktigt det är att beslutsfattare som Donald Trump avhåller sig från att ge medicinska rekommendationer till allmänheten. Vi lär oss nya saker om COVID-19 hela tiden, och det är för tidigt att uttala sig skarpt i någon riktning, säger Lotta Håkansson.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Reumatikerförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in