Nya mått för kaninburar börjar gälla i juli

Av på 25 juni, 2019

Från och med juli gäller nya utrymmesmått för att hålla kaniner, både som sällskap och för produktion. De nya reglerna beslutades för 5 år sedan men träder i kraft först nu för att ge djurägarna god tid på sig att ställa om till de nya måtten.

Syftet med de nya reglerna är att säkra att djuren har tillräckligt med plats att röra sig på och de nya utrymmeskraven är bättre anpassad till kaninens storlek och vikt än tidigare. Samma utrymmeskrav gäller oavsett om kaninen hålls för sällskap eller för produktion av kött, päls eller ull.

När det gäller kaniner för produktion infördes regler kring hållande för att både stärka djurvälfärden för kaninerna och konkurrenskraften för kaninföretagen. Att ha tydliga regler var något som efterfrågades av djurhållare för att kunna satsa och utveckla sin produktion.

– Det är viktigt för djurvälfärden att djuren har tillräckligt med utrymme att röra sig på och dessa burmått är bättre anpassade till kaninerna behov, säger Helena Elofsson, djurskyddchef på Jordbruksverket.

Mer information
Läs mer om vad som gäller för att hålla en kanin för sällskap och hobby på Jordbruksverkets webbplats.

Bestämmelser
Kaniner som sällskapsdjur och hobby (träder ikraft den 15 juli 2019):
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby

Kaniner för produktion av kött, päls och ull (träder ikraft den 1 juli 2019):
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in