Alla inlägg taggade "Ekonomistyrningsverket"

 • Minskad valutareserv förstärker överskottet i statens budget

  Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än i juli 2018. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket...

  • Skrivet augusti 30, 2019
  • 0
 • Underskott i statens budget för juni

  Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 24,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni 2018. Saldot för det första halvåret visar dock ett överskott på 98,6...

  • Skrivet juli 30, 2019
  • 0
 • ESV vill delvis justera förslagen för den långsiktiga styrningen av högskolan

  Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Utbildningsdepartementets remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). ESV anser att det finns många goda intentioner i utredningens förslag, men att flera förslag inte är tillräckligt förankrade i...

  • Skrivet juli 27, 2019
  • 0
 • Offentliga sparandet nära noll

  Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten bromsar in 2019 och skatteintäkterna ökar i långsammare takt än förra året. Den offentliga sektorns sparande minskar från 43 miljarder kronor förra året till 1 miljard kronor i år. Konjunkturen...

  • Skrivet juni 19, 2019
  • 0
 • Högre utgifter i statens budget i februari

  Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 41,1 miljarder kronor, det är 8,8 miljarder kronor lägre än i februari 2018. Både inkomsterna och utgifterna ökar jämfört med februari 2018, men utgifterna ökade betydligt mer...

  • Skrivet mars 29, 2019
  • 0
 • Hanteringen av EU-medel kan bli bättre

  Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag, men ett återkommande problem är att Jordbruksverkets it-system inte kan...

  • Skrivet mars 12, 2019
  • 0
 • Skattesänkningar minskar det offentliga sparandet

  Ekonomistyrningsverkets prognos visar att högkonjunkturen i svensk ekonomi har passerat toppen. Skatteintäkterna ökar långsammare i år än förra året, främst till följd av skattesänkningar. Den offentliga sektorns finansiella sparande minskar från 0,7 till 0,3 procent av BNP....

  • Skrivet januari 25, 2019
  • 0
 • Överskott i statens budget i oktober

  Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 3,1 miljarder kronor. Det är 3,6 miljarder lägre än i oktober 2017. För januari–oktober visar budgetsaldot ett överskott på 142,8 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av...

  • Skrivet december 2, 2018
  • 0
 • Stor utbetalning av solcellsstöd i september

  Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 6,7 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor lägre än i september 2017. Både inkomsterna och utgifterna för september är högre i år jämfört med förra året....

  • Skrivet november 1, 2018
  • 0
 • Överskott på 51 miljarder i statens budget i maj

  Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 51 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor högre än i maj 2017. För januari–maj blev överskottet 110 miljarder kronor. Det är 26 miljarder kronor högre än...

  • Skrivet juni 22, 2018
  • 0