ESV stödjer inte en tillfällig sänkning av drivmedelsskatterna

Av på 25 september, 2019

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för promemorian Sänkt skatt på drivmedel. ESV avstyrker förslaget om sänkt skatt på drivmedel och anser att tillfälliga undantag från gällande regler bör undvikas. Ett alternativ till promemorians förslag vore en permanent återgång till att indexera dessa skattesatser enbart med konsumentpriserna.

ESV avstyrker förslaget om en tillfälligt ändrad omräkning av skatterna på diesel och bensin. ESV anser att tillfälliga undantag från gällande regler bör undvikas då de gör skattesystemet mer komplext.

ESV anser att ett befintligt system huvudsakligen bör justeras för oönskade effekter till följd av oväntade händelser. I promemorian anges att ökade pumppriser på bensin och diesel till följd av reduktionsplikt och indexering av drivmedelsskatter bör motverkas. Ökade pumppriser torde dock vara en förväntad effekt av gällande regler. Eftersom reduktionsplikten stegvis ökar kravet på inblandning av biodrivmedel innebär det också att fler liknande förslag måste läggas i framtiden, om ambitionen är att motverka ökade pumppriser. Det skulle minska förutsägbarheten i energi- och koldioxidbeskattningen.

Syftet med punktbeskattning som styrmedel är att höja kostnaden och därigenom minska konsumtionen av det som beskattas. ESV anser att promemorians förslag riskerar att sända tvetydiga signaler till konsumenterna och underminera punktbeskattning som styrmedel. ESV anser att en permanent återgång till att indexera dessa skattesatser enbart med konsumentpriserna vore ett bättre alternativ.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in