Alla inlägg taggade "Livskvalitet"

 • ​Detta sägs om kulturen i Lindesbergs kommuns nya styrmodell

  ”Tillväxtutskottet ska verka för att fler barn och unga ska upptäcka kultur utifrån sina egna förutsättningar.” Det är vad som sägs om kulturen i Lindesbergs kommuns nya styrmodelll som tills vidare ersätter bland annat det kulturpolitiska programmet. Verksamhetsplan...

  • Skrivet december 2, 2019
  • 0
 • Nya omsorgstjänster kan ge ökad livskvalitet för äldre

  Hemstäd står idag för cirka 75% av den totala omsättningen för RUT-avdrag. Det finns dock en helt annan avdragsgill tjänstetyp som många skulle ha nytta av men få känner till – omsorgstjänster. Omsorgs-RUT är skapat för den...

  • Skrivet oktober 13, 2019
  • 0
 • Arbetslöshet ger stor försämring i hälsorelaterad livskvalitet

  Den som drabbas av arbetslöshet förlorar hälsorelaterad livskvalitet motsvarande nästan ett helt år vart tionde år, jämfört med den som har arbete. Det visar forskning vid Umeå universitet. En viktig förklaring till resultaten är att arbetslösa lider...

  • Skrivet juni 27, 2019
  • 0
 • God måluppfyllnad när fjolåret summeras

  Region Örebro län har under året fortsatt att driva och samordna arbetet för hållbar tillväxt och god livskvalitet i Örebro län, det visar den årsrapport som regionstyrelsen i dag föreslog regionfullmäktige att anta vid sammanträdet den 9...

  • Skrivet mars 28, 2019
  • 0
 • Region Örebro län beviljar medel till projekt Smart Blocks

  Smart Blocks – digitala lösningar och innovationer för ökad livskvalitet Det övergripande målet med Smart Blocks är att skapa ett område där digitala lösningar och innovationer leder till ökad livskvalitet för många äldre kvinnor och män och...

  • Skrivet juni 18, 2018
  • 0
 • Läkaresällskapet kräver i ett upprop förbättrad livskvalitet

  Läkaresällskapet kräver i ett upprop förbättrad livskvalitet även för de svårast sjuka. Tillämpningen av EU-direktivet för läkemedelsforskning som ger europeiska forskare möjlighet att skapa bättre behandlingsmetoder och öka överlevnaden hos medvetslösa patienter genom att även denna grupp av...

  • Skrivet april 18, 2018
  • 0
 • Samverkan för en högre livskvalitet i länet

  Befolkningen i Örebro län ska ha en hög och jämlik livskvalitet. Det är ambitionen när Region Örebro län bjuder in länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund till samverkan kring ett långsiktigt och kunskapsbaserat folkhälsoarbete....

  • Skrivet februari 14, 2018
  • 0
 • Forskning om patientens mående efter galloperation

  Hur mår patienter som har genomgått en galloperation? Forskning inom Region Örebro län har i en studie tittat på patientens livskvalitet relaterad till magbesvär efter en galloperation. Studien visar att risken för sämre livskvalitet efter galloperation var...

  • Skrivet november 2, 2017
  • 0
 • Stolta promenerare ger ökad livskvalitet

  Den 23 april kl. 15.00 uppvaktar Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef Vård och omsorg, Stolta promenerare utifrån att de mottog Örebro kommuns kvalitetspris på Örebrogalan.  Det innovativa utvecklingsarbetet på Skebäcksgården har visat på mod och kreativitet hos både...

  • Skrivet april 20, 2017
  • 0
 • Så kan Parkinsonsjuka få koll med mobilen

  IKT-verktygs möjlighet att ge högre livskvalitet för personer med kroniska sjukdomar som Parkinsons ska undersökas vid Örebro universitet. Studien har fått medel från KK-stiftelsen. Mevludin Memedi och hans kollegor Isabella Scandurra och Gunnar Klein på Handelshögskolan vid...

  • Skrivet januari 12, 2017
  • 0