Alla inlägg taggade "Personal"

 • Fortsatta insatser för att minska beroendet av inhyrd personal

  Arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal i vården fortsätter såväl nationellt som regionalt. Målet är att samtliga regioner och landsting senast den 1 januari 2019 ska bli oberoende av inhyrd personal. Under första kvartalet i...

  • Skrivet maj 8, 2017
  • 0
 • Sjukvård under belägring i Taiz

  En desperat situation med en kollapsad sjukvård och stridande parter som beskjuter vårdinrättningar och dess personal. Det är bilden som målas upp i en ny rapport från Läkare Utan Gränser som fokuserar på hur sjukvården i Jemens...

  • Skrivet februari 2, 2017
  • 0
 • Länet – Långsiktiga prognoser ska underlätta matchningen

  I framtiden kommer det att råda fortsatt brist på såväl pedagoger och vårdutbildad personal som fordonsutbildad personal i Örebro län om inga åtgärder vidtas. Det visar de utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser som Region Örebro län har varit med...

  • Skrivet oktober 8, 2016
  • 0
 • Lokalt | Badhuspersonal besväras av sin arbetsmiljö

  Anställda i badhus påverkas av kemiska föreningar i luften, vanliga besvär är irritation i ögon och nässlemhinnor det visar en studie från Arbets- och miljömedicin i Örebro. I badhus används olika slags desinficerande ämnen för att hålla...

  • Skrivet juni 16, 2016
  • 0
 • Länet | Snabbspår för utländsk vårdpersonal drar igång

  I dag, måndag den 8 februari, inleder den första gruppen av utländsk vårdpersonal sin väg in i Region Örebro läns verksamhet. Det sker inom ramen för ett projekt som ska snabba på vägen mot svensk legitimation, och...

  • Skrivet februari 8, 2016
  • 0