Alla inlägg taggade "Politik"

 • Nej till Europaparlamentets krav på EU-budgeten

  Europaparlamentet ser inte ut att godkänna uppgörelsen i Europeiska rådet, utan ställer en rad nya krav på innehållet i långtidsbudgeten. Moderaterna kommer att rösta nej till resolutionen. Efter överenskommelsen i Europeiska rådet, om EU:s nästa långtidsbudget och...

  • Skrivet juli 23, 2020
  • 0
 • Hjärtpatienter riskerar lämnas utanför nytt sjuårigt förslag från Europeiska kommissionen

  Just nu diskuteras Europeiska kommissionens förslag om att inrätta ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet – EU4Health Programme. Programmet fastställer prioriteringarna för EU:s stöd till hälsoåtgärder för åren 2021–2027. Hjärt-Lungfonden hyllar satsningen, men befarar att man...

  • Skrivet juli 19, 2020
  • 0
 • Ja till nya EU-regler för vägtransportsektorn

  Europaparlamentet har nu med bred majoritet röstat igenom nya regler för vägtransportsektorn, det så kallade mobilitetspaketet. Moderaterna ställde sig bakom förslagen för att säkra rättvis konkurrens, bättre arbetsvillkor och ordning och reda på vägarna i Europa. Arbetet...

  • Skrivet juli 10, 2020
  • 0
 • Pendlarna måste prioriteras

  Resandet i Stockholm-Mälarregionen ökar snabbare än tidigare beräknat och det är regionaltrafiken som står för den största resandeökningen i tågsystemet. Nu förbereder regeringen en ny plan för Sveriges infrastruktur. För att förbättra kollektivtrafiken presenterar Mälardalsrådets En Bättre...

  • Skrivet juli 6, 2020
  • 0
 • Personbilsbilismen kraftigt överbeskattad

  En ny forskningsrapport från VTI författad av några av Sveriges främsta transportforskare stöder den linje som MRF länge argumenterat för. Den att framtidens bilism har lägre samhällskostnader än dagens och att skatterna bör sänkas kraftigt. Rapporten analyserar...

  • Skrivet juli 4, 2020
  • 0
 • Nya rutiner för kommunfullmäktiges sammanträden i Örebro kommun

  Efter sommaren kommer kommunfullmäktige i Örebro kommun använda nya lösningar för att återigen kunna samlas med samtliga 65 ledamöter på plats, Conventum kongress kommer att användas, ett beslut som fattats för att säkra demokratin. På grund av...

  • Skrivet juni 24, 2020
  • 0
 • Sverige genom krisen: ny svensk forskningsrapport om ekonomi och policy i coronatider

  Sveriges hantering av coronaviruset har lett till stor uppmärksamhet och debatt i internationella nyhetsmedier. Hur kommer det sig att Sverige agerat annorlunda än andra jämförbara länder? Detta ämne – och mycket annat – diskuteras i en omfattande...

  • Skrivet juni 18, 2020
  • 0
 • Ändring i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige

  Säsongsarbetare inom skogsbruk och trädgårdsnäring kan nu anses falla in under undantaget för samhällsviktig funktion, och därmed tillåtas resa in i Sverige. Det beslutade regeringen idag. Ändringarna börjar gälla måndag 8 juni 2020.  Ändringarna i Förordning (2020:127)...

  • Skrivet juni 7, 2020
  • 0
 • Skolvalet har positiva effekter

  Friskolorna har haft positiva effekter på resultaten i grundskolan och skolvalet har inte påverkat likvärdigheten nämnvärt. Det är några av huvudpoängerna i en ny forskningsöversikt av skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren som tankesmedjan Timbro publicerar i dag. Det fria...

  • Skrivet juni 5, 2020
  • 0
 • Öppna myndighetsdata skulle ge samhällsnytta för 11 miljarder

  Myndigheters data är en dold guldgruva – om de släpptes fria skulle den samhällsekonomiska nyttan bli minst elva miljarder kronor om året. Det visar en rapport från Lantmäteriet. – Nyttan skulle vida överstiga kostnaden för att släppa...

  • Skrivet maj 10, 2020
  • 0