Alla inlägg taggade "Tekniska nämnden"

 • Prioriteringar för Tekniska nämnden för en ekonomi i balans

  Idag fastslog Tekniska nämnden årsberättelsen för 2019. Hög måluppfyllelse och många positiva betyg från medborgarna i undersökningar kännetecknade året, men också ett ekonomiskt underskott. Sedan tidigare pågår ett arbete för en ekonomi i balans. Det ekonomiska underskottet...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • Bullerskyddsbidraget ändrat, fastighetsägare kan få upp till 4 000 kr/kvm

  Tekniska nämnden har beslutat att ändra bullerskyddsbidraget för byte av fönster på fastigheter längs med bullriga kommunala vägar. Bra fönster isolerar och gör att ljudnivån inomhus sänks, och sparar dessutom energi. Örebro kommun står för 90 procent...

  • Skrivet september 23, 2017
  • 0
 • Undantag från bevattningsförbudet för näringslivet

  Tekniska nämnden har beslutat om vissa undantag från bevattningsförbudet för näringslivet. Beslutet innebär att näringsidkare tillåts att använda högtryckstvätt, bevattna för att gjuta betong, bevattna för att binda damm vid anläggningsarbeten, och bevattna växter för försäljning på...

  • Skrivet april 21, 2017
  • 0
 • Tekniska nämnden fattade beslut om bevattningsförbud

  Under Tekniska nämndens möte idag beslutades om att införa bevattningsförbud i hela Örebro kommun med start den 10/4. Efter mötet hölls en presskonferens där man redogjorde för beslutet, se videon att få veta vad som sades där....

  • Skrivet mars 23, 2017
  • 0