Alla inlägg taggade "VTI"

 • Ökad vintercykling och färre olyckor med sopsaltmetoden

  Snöröjningsmetoden där cykelbanan sopas ren från snö kombinerat med halkbekämpning med saltlösning kan ha lett till en ökning av cyklandet vintertid. Det kan också ha bidragit till minskat antal halkolyckor. Sopsaltning är en metod som tillämpas vid...

  • Skrivet september 12, 2019
  • 0
 • Försök med ny metod för nykterhetskontroller utvärderad

  Ett förändrat sätt att genomföra nykterhetskontroller samtidigt som polisen berättar om kontrollerna i bland annat sociala medier har förutsättningar att ändra trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott. Hittills har man dock inte kunnat se några...

  • Skrivet september 7, 2019
  • 0
 • Elcyklar i elfordonspooler kan minska bilanvändning i städer

  Elcyklar i elfordonspooler har potential att minska användningen av bil i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar resultatet i en studie från VTI där forskare har studerat i vilken omfattning en pool...

  • Skrivet augusti 22, 2019
  • 0
 • Ökat intresse för cykelturism men mer forskning behövs

  Att turista med cykel är en ökande trend. Men det finns mer behov av vetenskaplig forskning om hur insatser som görs för att främja cykelturismen kan mätas och följas upp. Det visar en litteratursammanställning och omvärldsanalys som...

  • Skrivet augusti 19, 2019
  • 0
 • Dubbdäck ger inte cancer men orsakar besvär

  Användandet av dubbdäck har länge varit ett hett ämne för debatt. På ena sidan står dom som menar att dubbdäck räddar liv och att ett förbud vore vansinne. På andra sidan står dom som menar att användandet...

  • Skrivet augusti 17, 2019
  • 0
 • Fortsatt för höga hastigheter på Sveriges gator i tätort

  Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar en studie från 2018. För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd. 2009...

  • Skrivet maj 5, 2019
  • 0
 • Ny simulator prövar trafikmiljö för fotgängare

  Hur uppmärksam är en fotgängare på olika faror i trafiken? Hur fungerar fotgängare och självkörande bilar tillsammans och hur ser de bästa trafiklösningarna ut? Det går nu att studera i en ny fotgängarsimulator med Virtual Reality-teknik på...

  • Skrivet mars 15, 2019
  • 0
 • VTI utvecklar effektivare halkbekämpning

  Genom rätt åtgärder på rätt plats och tid kan halkbekämpning rädda liv, säkra arbetsmiljön och minska samhällskostnaderna. Nu finns digital teknik som ska förbättra vinterväghållningen. VTI har tagit fram systemet tillsammans med Svevia och B&M systemutveckling. Systemet...

  • Skrivet oktober 16, 2018
  • 0
 • VTI:s simulatorer används för att skapa tjänst för utryckningsfordon 

  Bättre framkomlighet och kortare utryckningstider för utryckningsfordon – det kan standardiserade trafikmeddelanden som sänds över 5G-nätet bidra till. Inom EU-projektet Nordic Way 2 håller en fungerande prototyp till en sådan tjänst på att utvecklas med hjälp av...

  • Skrivet september 27, 2018
  • 0
 • Öka användningen av bälte i buss

  Användningen av bälte i buss behöver bli bättre. Det visar en studie som VTI har tagit fram på uppdrag av Transportstyrelsen. Skillnaden är stor beroende på vilken bussresa det handlar om. Lägst bältesanvändning finns i regional linjetrafik...

  • Skrivet september 26, 2018
  • 0