Två personer omkom i elolyckor 2017

Av på 10 januari, 2018

Elsäkerhetsverkets statistik för 2017 visar att två privatpersoner omkom i samband med elolyckor, en hemmagjord anordning för maskletning och klättring i kraftledningsstolpe var dödsorsakerna.

En man i 60-årsåldern fick ström genom kroppen i samband med maskletning. Mannen hade använt en eldriven hemmakonstruktion för att få metmaskar att komma upp ur jorden. Han hade kopplat anordningen till ett vägguttag och kom i kontakt med spänningsförande delar, 230 Volt, som gjorde att han fick ström genom kroppen. Hans liv gick inte att rädda.

Vid det tillfället upptäckte Elsäkerhetsverket att det spreds farliga instruktionsfilmer på Youtube, vilket föranledde myndigheten att varna allmänheten för dessa hemmagjorda konstruktioner som kan leda till livsfarlig elchock. Den andra dödsolyckan 2017 var en man i 40-årsåldern som klättrat upp i en kraftledningsstolpe. Mannen kom i kontakt med spänningssatt anläggningsdel och avled.

Antalet dödsolyckor till följd av el har genom åren minskat, men fortfarande inträffar många allvarliga olyckor som skulle kunnat undvikas. Tidigare undersökningar visar att cirka 1 500 personer skadar sig i elolyckor varje år, 200-250 så allvarligt att det blir inlagda på sjukhus och i snitt 3-6 personer avlider. Bland yrkespersoner inom elbranschen är det i genomsnitt 300 som skadar sig varje år.

Kunskap och ansvar
Arbetsmetoder, säkerhetskultur och elmateriel har förbättrats men allmänhetens kunskap om elinstallationer och elektrisk materiel, bland annat ute i handeln, behöver öka för att risken för elolyckor och elbränder ska minska.

– Alla måste bli medvetna om riskerna med att göra elinstallationer själva. Man har ett stort ansvar bostadsägare för både sin elanläggning och för sina handlingar. Vi behöver alla höja säkerhetskulturen kring el, både i våra hem och inom elyrken. Det är ett ständigt pågående arbete med att öka kunskapen i samhället inte minst hos dem som säljer elmateriel, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Fakta:

  • Elsäkerhetsverket har uppgifter om elolyckor med dödlig utgång sedan 1898.
  • Det totala antalet elolyckor har mer än halverats på 30 år.
  • Elolycksfallsrapporten för 2017 kommer att publiceras under våren med en fördjupad undersökning om yrkespersoners elolyckor.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in