Utsatta branscher bidrog till negativ trend

Av på 3 januari, 2018

2017 har varit ett dystert år med ett stort antal företagskonkurser, UCs statistik visar en oroande utveckling och siffrorna utmärker sig markant jämfört med föregående år, totalt sett ökar antalet svenska företagskonkurser med 3 procent för helåret 2017.

Statistik från UC visar att svenska företagskonkurser för december minskar med -14 procent, men totalt för 2017 ökar med 3 procent. Hälften älften av årets tolv månader visade ökat antal företagskonkurser. 2016 års summering visade att endast en av tolv månader redovisade ett ökat antal företagskonkurser, något UC ser som oroande:

Det är oroväckande siffror vi stänger 2017 med. Ser vi tillbaka så långt som 2015 hade vi inte en enda månad med ökat antal företagskonkurser. För 2016 är det endast en månad. Jag kan tänka mig att det konsekvent ökande antalet företagsbedrägerier kan vara en anledning till varför det ser ut som det gör för 2017, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Utsatta branscher följer den negativa trenden.
UC har under hela 2017 rapporterat om den alarmerande negativa utvecklingen i framför allt två stora branscher, byggbranschen och inom hotell och restaurang.

Byggbranschen ökade totalt med 10 procent och hotell- och restaurangbranschen med 19 procent för 2017.

Förra året sjönk konkurserna i nästan alla branscher. I år är det helt tvärtom. De tänkbara anledningarna är många, och förutom bedrägerifaktorn vill jag belysa två andra faktorer, övergången av arbetskraft från Rot-sektorn till större anläggningsarbeten inom byggbranschen och höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar inom hotell och restaurang, avslutar Richard Damberg.

Nyheter om UCs konkursstatistik för 2018
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och 2018 kommer den månatliga konkursstatistiken mäta första till sista dagen per månad. Sker månadsskiftet på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

Vår länsstatistik redovisas genom att aktuell månad jämförs med samma månad föregående år.

Den statistik vi visar för branscherna är den procentuella utvecklingen (jan-nov) jämfört med samma period föregående år.

Länskarta

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in