100 000 nya kulturlämningar hittades i skogen med ny AI-teknik

Av på 9 maj, 2022
Karta: Skogsstyrelsen, Lantmäteriet I2011/00173

Med hjälp av ny teknik, data från laserskannad skog och artificiell intelligens, har 100 000 kulturlämningar som tidigare inte var kända hittats i svenska skogar. Dataunderlaget kan därmed bidra till att minska risken för skador eller påverkan vid exempelvis skogsbruk eller utbyggnad av infrastruktur och nu ska tekniken utvecklas.

– Hittar vi kultur- och fornlämningarna kan vi öka möjligheterna att visa hänsyn inom samhällsplanering och skogsbruk och därmed rädda mer av vår historia som finns där ute i skogen för framtida generationer, säger Cecilia Ulfhielm, kulturmiljöspecialist vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen inventerar varje år skador på registrerade fornlämningar och andra kulturlämningar i skogen, eftersom de är skyddade av kulturmiljölagen. Skogsstyrelsens senaste inventering visade att nästan var tredje inventerad kulturlämning var skadad.

500 år gamla lämningar

Men med bra data och ny teknik är det nu möjligt att hitta lämningar snabbare, billigare och med säkrare positionering. Data från laserskanningen som görs av svenska skogar bearbetas och med stöd av artificiell intelligens har den nya tekniken lyckats identifiera 100 000 nya kolbottnar som tidigare inte var kända och som är uppemot 500 år gamla. Kolbottnar är lämningar efter kolmilor där man gjorde träkol.

Holmen skog är en av initiativtagarna till projektet:

– Har vi kunskapen om var det finns spår av vår historia i skogen, ja då kan vi också se till att undvika skador på dem. Det här blir ett viktigt verktyg för skogsbruket framöver, säger Peter Christoffersson, chef skoglig planering på Holmen skog.

Arbetet har genomförts inom Nationellt skogsdatalabb, ett Vinnova-finansierat projekt som Skogsstyrelsen driver tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Datalabbet är en kreativ mötesplats för alla som arbetar med skogliga data. Data med kolbottnarna kommer finnas att ta del av öppet genom labbet. Tanken är att aktörer och andra intresserade ska kunna hjälpas åt att verifiera de funna lämningarna i fält, förfina metoderna och så småningom också hitta andra typer av kulturlämningar.

Webbinarium för intresserade

– Egentligen står vi bara i startgroparna för det här arbetet, vi har börjat med kolbottnarna men metoden har potential för så många fler lämningstyper. Tillämpbarheten är enorm och kanske kommer vi nu få en annorlunda bild av vår skogliga historia, säger Meit Öberg, projektledare för Nationellt skogsdatalabb.

Den 3 juni 2022, klockan 09.00-10.00, hålls ett webbinarium där de nya resultaten presenteras och där även media är välkomna att delta.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Skogsstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in