Välkommen till en manifestation för barns rätt till idrott och hälsa

Av på 22 september, 2021
Foto: Lena Granlund

Fredag 24 september genomförs Idrottens dag i Örebro län, elever i årskurs fem aktiveras tillsammans med skolbarn i övriga Sverige och i samtliga EU-länder. Förhoppningen är att så många barn som möjligt ska vara med och delta med minst 120 minuters fysisk aktivitet den här dagen.

Fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Forskning visar dock att barn och unga rör sig alldeles för lite. Endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna når upp till den rekommenderade nivån om 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Syftet med Idrottens dag är att det ska vara en rolig dag med aktiviteter för barn, att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet, även de barn som idag är minst aktiva.

– Under pandemin har vikten av rörelse och gemenskap blivit tydligare än någonsin, samtidigt som klyftorna mellan de som redan är aktiva och de som ännu inte hittat till idrottsrörelsen riskerar att växa. Att ha idrottens dag i samarbete med skolorna gör att vi ger alla barn en chans att hitta sin idrott och en idrottsförening att utvecklas i, säger Charlotta Stenhem, distriktsidrottschef, RF-SISU Örebro län.

I Örebro län genomförs Idrottens dag för femte året i rad och målgruppen 2021 är elever i årskurs 5. Totalt deltar 13 skolor i länet

– Vi har valt ut de skolor som vi redan idag har en överenskommelse med att jobba med rörelsesatsningen i skolan, men vi önskar och hoppas att så många barn som möjligt ska vara med och delta med minst 120 minuters fysisk aktivitet den här dagen, säger Tina Modin, projektledare hos RF-SISU Örebro län.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa RF/SISU
Vilka står bakom Idrottens dag?
Riksidrottsförbundet är huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU Örebro län, European School Sports Day och EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in