1,3 miljarder fattiga enligt ny rapport

By on 10 oktober, 2021

Flerdimensionell fattigdom skiljer sig markant mellan etniska grupper inom många länder och bland somliga etniska grupper är mer än 90% av befolkningen fast i fattigdom, visar en ny analys om global flerdimensionell fattigdom som släpps nu.

Det flerdimensionella fattigdomsindexet (Multidimensional Poverty Index, eller MPI) som produceras årligen av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) tillsammans med Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) ger en mer nyanserad och detaljerad bild av global fattigdom. Att komplementera monetära mått med andra viktiga faktorer såsom hälsa, tillgång till mat, rent vatten och skolgång ger en djupare förståelse för hur fattigdom i alla dess former ser ut idag och hur den kan bekämpas. MPI 2021 undersöker nivån och sammansättningen av multidimensionell fattigdom i 109 länder vilket omfattar 5,9 miljarder människor samt sorterar data enligt etnicitet/ras/kast för de 41 länder med tillgänglig information.

Rapporten visar hur skillnader i flerdimensionell fattigdom mellan etniska grupper är större än skillnader mellan geografiska regioner inom länderna. När MPI sorteras enligt etnisk grupp ökar värdena mer än mellan samtliga 109 länder och alla andra uppdelningar av den data som testats.

Rapporten visar även den enorma variationen i flerdimensionell fattigdom inom olika etniska grupper inom ett och samma land. Till exempel är skillnaden i andelen flerdimensionellt fattiga mellan olika etniska grupper i Gabon och Nigeria mer än 70 procentenheter.

I Latinamerika är ursprungsbefolkningar bland de allra fattigaste. I Bolivia till exempel utgör ursprungsbefolkningar cirka 44% av befolkningen men representerar 75% av landets flerdimensionellt fattiga. Siffrorna är också markanta i Indien där fem av sex flerdimensionellt fattiga härstammar från lägre folkstammar eller kaster.

Rapporten kombinerar dessutom såväl förekommandet som intensiteten av fattigdom. Till exempel har de två fattigaste etniska grupperna i Gambia – Wollof och Sarahule – liknande värden i indexet men olika brister i vardagen, vilket antyder att olika typer av politiska åtgärder krävs för att bekämpa flerdimensionell fattigdom.

En analys av flerdimensionell fattigdom inom hushåll med fokus på kön ingår också i rapporten. Rapporten visar bland annat att kvinnor och flickor som lever i flerdimensionell fattigdom gått färra år i skolan än män och pojkar och löper högre risk för våld i nära relationer.

Analyser av 5,9 miljarder människor och 109 länder visar hur:

  • 1,3 miljarder är flerdimensionellt fattiga.
  • Ungefär hälften (644 miljoner) är barn under 18 år.
  • Nästan 85% bor i Afrika söder om Sahara (556 miljoner) eller Sydasien (532 miljoner).
  • Mer än 67% bor i medelinkomstländer.

Vad är det för verklighet som dessa flerdimensionellt fattiga människor möter varje dag? Data i rapporten målar upp en dyster bild:

  • 1 miljard utsätts för hälsovådligt matlagningsbränsle, ytterligare en miljard lever med otillräcklig sanitet och ytterligare en miljard har undermåliga bostäder.
  • 788 miljoner bor i hushåll där minst en person är undernärd.
  • 568 miljoner saknar rent dricksvatten inom 30 minuters promenadavstånd från hemmet.

”COVID-19 har urholkat framsteg inom mänsklig utveckling runt om i världen och vi kämpar fortfarande för att förstå den fulla omfattningen av pandemins effekter”, säger Achim Steiner, chef för UNDP. ”Årets flerdimensionella fattigdomsindex (MPI) gör oss påminda om behoven av en komplett bild av hur fattigdom drabbar människor om vi ska bygga tillbaka bättre från den här krisen och utforma åtgärder som inte lämnar någon utanför.”

Även om den flerdimensionella fattigdomen fortfarande är hög fanns det uppmuntrande tecken på framsteg i vissa länder, åtminstone fram till pandemins utbrott. Av de 80 länder för vilka data finns tillgängliga över tid minskade den flerdimensionella fattigdomen i 70 av dessa. De snabbaste förändringarna skedde i Sierra Leone mellan 2013–2017, följt av Togo mellan 2013/2014–2017.

”Att uppnå en framtid där alla människor får grundläggande behov tillfredställda kräver att det globala samfundet löser de strukturella ojämlikheter som håller framsteg tillbaka. Att sortera data för flerdimensionell fattigdom efter etnicitet, ras, kast och utforska könsdimensioner och mönster bland hushåll avslöjas skillnader som erbjuder viktig vägledning för beslutsfattare”, säger Sabina Alkire, chef för OPHI vid Oxforduniversitetet.

Även om fullständiga data över effekterna av COVID-19 på multidimensionell fattigdom ännu inte är tillgängliga så har pandemin avslöjat sprickor i sociala skyddssystem och blottlagt sårbarheterna inom utbildning och arbetsliv runt om i världen. Rapporten visar att dessa sprickor är djupast i länder med högre nivåer av flerdimensionell fattigdom. Till exempel, miljontals barn runt om i världen slutade att gå i skolan under pandemin men avbrotten i formell utbildning var vanligare i länder med högre grad av flerdimensionell fattigdom. I Zambia var skillnaden mellan andelen hushåll med barn i skolan före pandemin och de som deltog i lärarledd undervisning under pandemin cirka 80 procentenheter. Erfarenheter från tidigare kriser tyder på att många av dessa barn kanske aldrig kommer att återgå till skolan.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: UNDP

You must be logged in to post a comment Login