3 800 anhöriga saknas av personer i Sverige

By on 31 augusti, 2022
Arkivbild

Varje år förlorar tusentals människor kontakten med varandra i samband med krig, konflikt och naturkatastrofer. Just nu saknar minst 1 091 personer i Sverige information om vad som hänt nästan 3 800 anhöriga i utlandet.

Många familjer lever med den känslomässiga pressen det innebär att inte veta vad som hänt. Samtidigt ställs anhöriga ofta inför flera olika juridiska, ekonomiska och sociala utmaningar som de måste hantera för att kunna gå vidare i livet.

Den 30 augusti uppmärksammade Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen International Day of the Disappeared. Detta för att hedra de människor som saknas efter krig och konflikt eller som har försvunnit längs flyktvägarna, samt deras anhöriga. Det finns både juridiska och ekonomiska problem som den som saknar en anhörig tvingas hantera rent praktiskt, men för många är de psykosociala utmaningarna svårast att brottas med.  

För varje saknad person finns familjemedlemmar som lever i ovisshet utan att veta om deras anhöriga är döda eller vid liv. Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns på plats i 192 länder vilket gör det möjligt att på olika sätt efterforska familjemedlemmar på de flesta ställen i världen.  

– De senaste åren har de flesta efterforskningsärenden som Svenska Röda Korset hanterat gällt flyktingar, asylsökande och andra migranter från Afghanistan, Somalia och Syrien, och den största andelen förfrågningar handlar om fall där kontakten med anhöriga har förlorats under flykten på vägen till eller i Europa, vid gränspassager eller i samband med resa över Medelhavet, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset. 

Varje öppnat ärende kan pågå under lång tid innan svar om saknade anhöriga kan lämnas. Svenska Röda Korset arbetar fortfarande med ärenden kopplade till konflikten på Balkan och andra världskriget. Digitaliseringen har gjort det lättare för människor att hålla kontakten och efterforska anhöriga, men många vänder sig fortfarande till Röda Korset för att få hjälp med komplexa ärenden. 

– En stor del av våra pågående ärenden har initierats på uppdrag av ensamkommande barn som på grund av trauman från väpnade konflikter, svåra flyktsituationer och separation från sina anhöriga, befinner sig i en mycket utsatt situation. Att inte veta vad som hänt en anhörig påverkar naturligtvis den psykiska hälsan och kan göra det svårare att etablera sig i ett nytt land, fortsätter Martin Ärnlöv. 

Röda Korset understryker vikten av att svenska myndigheter, i enlighet med den internationella humanitära rätten, ser till att anhöriga till personer som saknas får rätt stöd, och underlättar för dem att utöva sin rätt att få veta vad som har hänt, samt ser över de regelverk som får konsekvenser – juridiskt, ekonomiskt och socialt – för de drabbade anhöriga.  

Siffror i korthet  

  • I augusti 2022 finns det ca 1 091 personer som vänt sig till Svenska Röda Korset för att efterforska anhöriga i andra länder.  
  • Eftersom en person ofta saknar mer än en anhörig letar Svenska Röda Korset i dagsläget efter 3821 saknade personer.  
  • 37 procent av alla pågående ärenden har initierats på uppdrag av ensamkommande barn som på grund av trauman från väpnade konflikter, svåra flyktsituationer och separation från sina anhöriga, befinner sig i en mycket utsatt situation.   
  • Under 2021 kunde Svenska Röda Korset ge besked till anhöriga gällande 381 saknade familjemedlemmar. 
  • Under 2021 kunde Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen ge besked till anhöriga gällande nästan 9 200 saknade familjemedlemmar. Det innebär att ovissheten kring en saknad anhörigs öde klargörs varje timme.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login