6 av tio privata företag har gjort lönekartläggning

Av på 8 oktober, 2021

Merparten av landets 30 största myndigheter bryter mot lagen när det gäller att göra en årlig lönegranskning rapporterar Tidningen Publikt. I privat sektor ser det annorlunda ur. Majoriteten har följt diskrimineringslagens krav och gjort en årlig lönekartläggning.

När Unionen senast frågade förtroendevalda om deras arbetsgivaren gjort en årlig lönekartläggning under året eller året innan svarade sex av tio att arbetsgivaren genomfört en lönekartläggning.

Samtidigt uppgav 23 procent att arbetsgivarna inte följer diskrimineringslagens krav på årliga lönekartläggningar. Nio procent har aldrig genomfört en lönekartläggning.

– Även om det ser något bättre ut på privata företag är det långt ifrån bra siffror. Lönekartläggningar är viktiga eftersom det fortfarande är stora skillnader mellan kvinnor och mäns löner. Kartläggningen ett effektivt verktyg för att se hur det egentligen ser ut, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Unionens 6 enkla steg till jämställda löner

Här är de viktigaste framgångsfaktorerna för mer jämställda löner på en arbetsplats.

  • Lönekartläggning. Arbetsplatsen genomför lönekartläggning och analys varje år. Det finns en medvetenhet om att jobb som idag främst utförs av kvinnor riskerar att ha en för låg lönenivå i förhållande till kraven i arbetet.
  • Tydliga kriterier. Det finns tydliga kriterier för lönesättningen och de lönesättande cheferna tar sig tid att förklara för medarbetarna varför hen har den lön hen har.
  • Klok kompetensutveckling. Arbetsplatsen använder kompetensutveckling som ett sätt att främja jämställda löner.
  • Samma tillgång till förmåner. Alla har alla samma tillgång till löne- och anställningsförmåner oavsett kön. Till exempel bonusar, arbetskläder, tjänstemobil och tjänstebil.
  • Föräldralediga är med. Föräldralediga är med i lönerevisionen på samma villkor som övriga anställda.
  • Nyanställda tas emot rätt. Här säkerställer man att nyanställda hamnar rätt i lönestrukturen redan från början. Om någon begär 30 000 kr/månad men egentligen bör få 32 000 kr/mån för att hamna rätt så får hen det.

Unionens rapport: Jämställda löner

Jämställda löner 2019 Löneskillnader mellan privatanställda tjänstemän på svensk arbetsmarknad och arbetet för jämställda löner

Undersökningen visar att lönekartläggning och analys är en effektiv metod för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Unionen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in