60 procent av länets förare inom Serviceresor är nu certifierade

Av på 28 december, 2016

I november 2015 startade Länstrafiken processen med att utbilda och certifiera de förare som kör Serviceresor i Örebro län. Syftet med förarcertifieringen är att succesivt höja kvalitén på länets Serviceresor. Nu har målet för 2016 nåtts – 60 procent av länets ca 500 förare är nu certifierade.

För att bli en certifierad förare inom Serviceresor krävs det att man deltar på en förarcertifieringsutbildning och gör ett teoretiskt prov med godkänt resultat. Utbildningen är framtagen av branchorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Genom utbildningen får förarna bland annat kunskaper i:

Hur de ska bemöta och hjälpa kunder med olika typer av funktionsnedsättningar
Hur de skapar en trygg och säker upplevelse för kunden under resan
Hur viktigt det är att utföra transporterna på ett trafiksäkert sätt

– Förarna är väldigt positiva till utbildningen och ser den som väldigt viktig. Vi får också höra mycket positivt från våra kunder i olika forum, de upplever att kvalitén på servicen går mot en förbättring, säger Tex Kihlström, chef för Serviceresor på Länstrafiken Örebro.

Länstrafiken ställer numera krav vid upphandlingar av nya entreprenörer att de anställda förarna hos respektive entreprenör ska vara certifierade.Nya mål ska sättas för 2017 och ambitionen är att antalet certifierade förare i länet ska bli ännu fler.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in