719 miljoner kronor till utbildning för vuxna

By on 30 mars, 2023

Det utmanande ekonomiska läget väntas innebära ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden, vuxna som saknar rätt utbildning behöver därför tillgång till utbildning för att snabbt komma i arbete.

I vårändringsbudgeten för 2023 föreslås därför att 400 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning (komvux), att 70 miljoner kronor tillförs yrkeshögskolan samt att 249 miljoner kronor avsätts för studiestöd.

Satsningarna motsvarar cirka 7 400 årsplatser i yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom komvux (regionalt yrkesvux) under 2023 och 950 årsplatser i yrkeshögskolan under hösten 2023. Då antalet platser ökar föreslås en satsning på 249 miljoner kronor för studiestöd.

– Vi har många arbetslösa samtidigt som många arbetsgivare inte kan hitta rätt kompetens. Att fler skaffar sig yrkeskunskaper är viktigt för både kompetensförsörjningen och för att minska risken att matchningsproblematiken kvarstår. Alla som kan arbeta ska arbeta, och för dem som inte kan få ett arbete behövs utbildning, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

– Yrkesutbildning är en av de säkraste vägarna till arbete. Därför behövs fortsatt satsningar på yrkesutbildning för vuxna, både gymnasial yrkesutbildning inom komvux och eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan, i hela landet. Det är viktigt för Sveriges klimatomställning och konkurrenskraft, säger utbildningsminister Mats Persson.

De medel som tillförs avser 2023. Förslagen kommer överlämnas till riksdagen i propositionen om vårändringsbudgeten för 2023.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login