7,6 procent minskad elförbrukning i oktober

By on 17 november, 2022
Arkivbild

Förbrukningssiffrorna av el som skickas in från Sveriges alla nätägare visar på en tydlig minskning i oktober jämfört med ett år tidigare. Med hänsyn till det milda vädret nu i höst – temperaturkorrigerat – stannade minskningen på 6,3 procent. Störst är minskningen i elområdena 4, södra Sverige. Där är den temperaturkorrigerade minskningen 11,5 procent.

Staplarna visar genomsnittlig elförbrukning i MW under ett dygn i respektive elområde. Blå staplar visar elförbrukningen under oktober 2021. Röda staplar visar temperatur- och kalenderkorrigerad elförbrukning under oktober 2022.

– Vi har nu ytterligare en månad med minskad elförbrukning jämfört med samma månad för ett år sedan. Därtill har minskningen accelererat från septembers minskning som var drygt 4 procent till nu i oktober med 7,6 procent, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.
Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader är minskningen 5,0 procent i september respektive 6,3 i oktober. Utifrån ett kraftbalansperspektiv, att Sverige under de kallaste dagarna i vinter riskerar effektbrist, är trenden mycket positiv och håller det i sig även den kallaste dagens förbrukningstopp minskar risken betydligt, enligt Erik Ek.

Förskjuta elförbrukningen

– Om vi kan minska eller förskjuta vår elförbrukning från morgon- och kvällstopparna leder det både till lägre elpris och minskad risk för effektbrist och därmed bortkoppling av el, säger han.

Trots att elproduktionen i landet är hög under året har risken för effektbrist kommande vinter ökat i södra Sverige. Det beror på att omvärldsfaktorer har utvecklats på ett sådant sätt att Sverige i vinter inte kan räkna med att importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar. Därför är det, enligt Erik Ek, särskilt positivt att elförbrukningen har minskat mest i södra halvan av Sverige, elområde 3 och 4.
Under den största delen av året är Sverige helt självförsörjande på el. Men under kommande vinter visar beräkningar som Svenska kraftnät gjort, ett importberoende på 149 timmar, vilket bland annat beror på det förlängda stoppet av kärnreaktorn Ringhals 4 (följ länk till artikel i nytt fönster).

Början på en trend

– Nu har vi två månader i rad med kraftig minskad elförbrukning. Vi kan kanske börja tala om en trend, och om den håller i sig under vinterns alla månader ger beräkningsmodellen ett helt annat resultat. Då minskar Sveriges importberoende igen till cirka 30 timmar, vilket är i samma nivåer som innan Ringhals 4 förlängde sin revision till och med januari 2023, säger Erik Ek.

Läs mer om oktobers elförbrukning i bifogad rapport: Rapport oktober 2022.

Fakta: Elförbrukningen i oktober 2022 jämfört med oktober 2021.

• Uppmätt last (elförbrukning) för oktober var +6,2 %, -0,9 %, -8,7 % och -14,2 % för elområde SE1-SE4 när man jämför 2022 med 2021. För hela Sverige var skillnaden minus (-) 7,6 %.
• Korrigerat för temperatur- och kalendereffekter blir ovanstående resultat för elområde SE1-SE4 +7,6 %, -1 %, -7,6 % och -11,5 % för SE1-SE4 när man jämför 2022 med 2021. För hela Sverige var skillnaden minus -6,3 %.

Märk: När septembers elförbrukning rapporterades särredovisades hushållens förbrukning. Det gör vi inte denna gång. Skälet är att andelen hushåll som har timavtal har stadigt ökat och då det inte går att separera ut hushållen från övriga som har timavtal blir osäkerheten i siffrorna stor.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenska kraftnät

You must be logged in to post a comment Login