77 procent fick jobb eller började studera

By on 22 december, 2022
Bild: Örebro kommun

77 procent av de g(l)ömda resurserna fick jobb eller började studera, projektet Den g(l)ömda resursen var ett samarbete mellan Örebro kommun och Karlskoga kommun för att ta tillvara potentialen hos högutbildade tredjelandsmedborgare.

Totalt var 317 personer inskrivna i projektet, när projektet nu avslutas har 77 procent av dem gått ut i egen försörjning.

Totalt var 317 personer inskrivna i projektet Den g(l)ömda resursen i Örebro kommun och Karlskoga kommun. 77 procent av dem har gått ut i egen försörjning, varav 36 procent i arbete och 41 procent i studier.

8 av 10 av deltagarna i projektet som gått ut i arbete arbetar inom rätt bransch utifrån tidigare utbildning och erfarenhet. Till exempel som statistiker, administrativa tjänstepersoner, logistiker, samt ingenjörer inom IT, bygg och kemi.

– Hela projektgruppen är glada över att ha fått vara med och stötta individer att nå sina mål om egen försörjning och att inkluderas på arbetsmarknaden. Det är roligt att projektet fick ett så bra resultat, och att båda kommunerna har för avsikt att implementera delar av projektets arbetssätt och lärdomar i ordinarie verksamhet, säger Kristian Måsén, projektledare för Den g(l)ömda resursen i Örebro kommun.

Fortsatt vägledning

Erfarenheten från projektet Den g(l)ömda resursen visar att vägledning och coachning har möjliggjort nya kontaktytor på arbetsmarknaden för deltagarna, och har gett dem en ökad förståelse och kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Projektet har arbetat utifrån ett individbaserat arbetssätt, vilket är en av delarna Örebro kommun kommer fortsätta arbeta vidare med. Vidare kommer Örebro kommun fortsätta arbetet med vägledning och coachning av högutbildade tredjelandsmedborgare i sin befintliga arbetsmarknadsverksamhet.

Individbaserat arbetssätt

Karlskoga kommun kommer också använda kunskaperna om det individbaserade arbetssättet i sitt fortsatta arbete med arbetslösa och försörjningstagare. All personal inom Kompetensförsörjningsenheten har påbörjat en utbildning om individbaserat arbetssätt, som kommer pågå under vintern.

Karlskoga kommun kommer också ta tillvara på de positiva lärdomarna av att ha språklig och kulturell kompetens inom detta arbetsområde, och se till att sådan kompetens finns tillgänglig regelbundet inom Kompetensförsörjningsenheten.

Om Den g(l)ömda resursen

Projekt Den g(l)ömda resursen pågick från 2020 till december 2022 och var ett samarbete mellan Örebro kommun och Karlskoga kommun. Projektet finansierades av Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Syftet med projektet var att säkra kompetensförsörjningen till kommunerna och ge högutbildade tredjelandsmedborgare möjlighet att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. De har generellt svårt att få arbete trots att de har en hög utbildning och en bred arbetslivserfarenhet med sig.

Örebro/Karlskoga
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login