8 av 10 tror vården kommer digitaliseras mer

By on 16 mars, 2022

Digitalisering inom vården är här för att stanna. 8 av 10 tror att den kommer att öka i framtiden. Många är positiva till utvecklingen men det finns också en oro. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If.

En undersökning som If låtit Syno International utföra visar att de flesta tror att vården kommer att fortsätta att digitaliseras. Hälften tror att den kommer att öka i framtiden och är positiva, medan tre av tio tror att den kommer att öka men är oroliga. Utvecklingen av digitala verktyg, vårdbesök och vårdflöden har gått snabbt under de senaste åren, särskilt under pandemin då många människor mer eller mindre frivilligt introducerats till digitala vårdbesök.

– Att utvecklingen varit så snabb kan vara en viktig förklaring till att det finns en viss oro, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Ytterligare en förklaring till oron kan vara att var tredje person fortfarande inte använder digitala lösningar. Personer med erfarenhet av digitala videobesök är mer benägna att välja ett videobesök än personer utan erfarenhet.

Undersökningen visar att två av tre använder sig av digitala lösningar i vården och ungefär lika stor andel är positiva eller mycket positiva till digitalisering inom vården generellt. En femtedel är negativa och det verkar inte ha ändrats i någon nämnvärd utsträckning av pandemin.

Mer än hälften har samma inställning till digital vård nu som de hade innan pandemin för två år sedan. Drygt en fjärdedel har blivit mer positiva, vilket kan ha sin förklaring i den snabba digitala utvecklingen som möjliggjort vårdmöten som annars hade fått skjutas på framtiden.

– Ökad kunskap för den enskilde om hur digital vård fungerar är viktig för att den ska bli tillgänglig för fler, menar Kristina Ström Olsson.

Det finns behov av förändringar inom svensk hälso- och sjukvård för att öka effektiviteten, förbättra tillgänglighet och samordning för patienten och inte minst för att möta framtidens vårdutmaningar.

– Digitala kontaktvägar och vårdbesök kan bidra till kostnadseffektivitet, underlätta prevention och på sikt bidra till minskade vårdbehov. Givetvis måste hänsyn även tas till säkerhetsaspekten för att värna individens integritet, säger Kristina Ström Olsson.

Många försäkringsbolag ger i dag möjlighet till digitala kontaktvägar inom personförsäkring. Inom sjukvårdsförsäkringen kan det handla om digital anmälan, rådgivning och vårdplanering men även digitala vårdmöten inom till exempel psykologi, fysioterapi eller specialistläkare där det kan vara tillämpligt och skönt att slippa ta sig till en mottagning.

Hälsostrategens tips när du ska använda en digital vårdtjänst

 • Se till att befinna dig på en lugn plats med utrymme för dialog, koncentration och eventuell rörelseträning.
 • Ha eventuell efterfrågad dokumentation eller mätverktyg på plats i tid för mötet/användandet.
 • Se till att göra en säker inloggning med hjälp av mobilt band-ID eller liknande för din egen trygghet.

Ur undersökningen:

Fråga: Vilken är din generella inställning till digitalisering inom vården?

 • Mycket positiv 13%
 • Positiv 47%
 • Negativ 16%
 • Mycket negativ 5%
 • Vet inte 19%

Fråga: Använder du dig av digitala lösningar som digital vårdbokning, digital doktor etc.?

 • Ja, nästan uteslutande 13%
 • Ja, ibland 53%
 • Nej, har inte tänkt på det 20%
 • Nej, vet inte hur man gör 5%
 • Inte tagit ställning 9%

Fråga: Har din inställning till digital vård ändrats under pandemin?

 • Ja, mer positiv nu 28%
 • Ja, mer negativ nu 6%
 • Nej, den har inte ändrats 56%
 • Vet inte/ingen åsikt 10%

Fråga: Hur ser du på digitalisering inom vården i framtiden?

 • Jag tror det kommer att öka och är positiv till det 49%
 • Jag tror det kommer att öka och är orolig för det 31%
 • Jag tror det kommer att minska 3%
 • Vet inte 17%

Om undersökningen:

Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1 501 respondenter, 18–80 år, från ett flertal onlinepaneler i 11–15 februari 2022. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: If

You must be logged in to post a comment Login