Bilmarknaden i Juni 2021

Av på 5 juli, 2021

Höjda förmånsvärden för nyregistrerade bilar driver på bilmarknaden i juni med kraftiga uppgångar för såväl nyregistreringar (+48%) som försäljning (+40%). Störst ökning hittar vi på Tjänstebilsmarknaden med hela 87%. Laddbara personbilar stod för hälften av nyregistreringarna i juni.

NYREGISTRERINGAR JUNI 2021

I juni nyregistrerades 35 520 personbilar vilket var en ökning med hela 48% jämfört med juni 2020. Största märke var Volkswagen med 15,1% av registreringarna, därefter Volvo med 14,9% och Kia med 8,3% andel. Hittills under 2021 har 170 577 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 37,5% jämfört med samma period 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 40% i juni jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 139 lätta lastbilar i juni. Största märke var Volkswagen med 24,6% av registreringarna, därefter Renault med 13,2% och Ford med 13,0% andel. Hittills under 2021 har 21 477 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med hela 71% jämfört med samma period 2020.

Laddbara bilar

Laddbara bilar fortsätter att öka och stod i juni för 50,2% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 24% elbilar och 26% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i juni med 414% jämfört med juni 2020 – hela 6 993 bilar. Största elbilsmärke i juni var Volkswagen med 19,7% av den totala elbilsvolymen. Därefter MG med 19,2% och Tesla med 17,3% andel. 

I juni nyregistrerades 9 134 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 95% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Volvo som stod för 25,2% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 17,3% och BMW med 9,0% andel.

Hittills under 2021 har 69 055 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 40,5% av alla nyregistreringar. Under samma period 2020 stod laddbara bilar för 26,3% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar     Juni 2021   Utv vs. 2020 YTD 2021 Utv vs. 2020
Personbil 35 520 +48% 170 577    +38%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 139 +40% 21 477 +71%
Tung lastbil(>16t) 506 +37% 2 901    +14%
Släp 7 586 -2% 32 844    +15%
Husbil 597 -1% 2 736 +46%
Övrigt 4 632 -23% 41 164 +1%
TOTAL                                    51 980            +27% 257 847
+30%

Försäljning nya bilar

I juni månad levererades 30 963 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 40% jämfört med juni 2020. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 15,9% marknadsandel, därefter Volvo med 13,3% och Kia med 9,4%.

Hittills under 2021 har 150 297 nya personbilar levererats vilket är en ökning med 28% jämfört med samma period 2020.

Försäljning nya bilar Juni 2021 YTD 2021
Antal bilar 30 963  150 297
Utveckling vs 2020 (%)        +40% +28%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)     8 861 32 394

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i juni 13 238 nya bilar vilket är en ökning med 23% jämfört med juni 2020. Största märke på privatmarknaden var Kia med 14,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,7% och Toyota med 10,6%. Privatleasingandelen var i juni 52%.

Hittills under 2021 har 73 760 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 22% jämfört med 2020. Privatleasingandelen är 48%.

Privatmarknaden       Juni 2021 YTD 2021
Antal bilar 13 238 73 760
Andel av totalmarknaden 43% 49%
Utveckling vs 2020 (%)  +23% +22%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) 2 442 13 116

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden* ökade med hela 87% i juni jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 13 208 bilar. Största märke var Volvo med 22,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 21,3% och BMW med 7,5% andel.

Hittills i år har 54 882 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 42% jämfört med samma period 2020. Störst märke är Volvo med 27,2% andel följt av Volkswagen (16,7%) och BMW (9,4%).

Tjänstebilsmarknaden       Juni 2021 YTD 2021
Antal bilar 13 208 54 882
Andel av totalmarknaden 43% 37%
Utveckling vs 2020 (%)  +87% +42%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) 6 151 16 343

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i juni med 6% jämfört med juni 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 57 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       Juni 2021 YTD 2021
Antal bilar 38 692 217 507
Utveckling vs 2020 (%) +6% +14%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) 2 124 26 019
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 57 dagar 59 dagar

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: vroom 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in