AkzoNobels resultat för Q2 visar starkt fokus på marginaler och kostnadsbesparingar som respons på motvinden från COVID-19

By on 26 juli, 2020

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultatet för andra kvartalet 2020

Höjdpunkter Q2 2020

  • Vinstmarginal (ROS), exklusive icke-fördelade kostnader1, ökade till 14,0 % (2019: 13,7 %) tack vare kostnadsbesparingar och stark marginalhantering
  • Påverkan från COVID-19 minskade under kvartalet. Intäkterna var nästan 30 % lägre i april mot cirka 5 % lägre i juni
  • De totala kostnadsbesparingarna levererade 116 MEUR, varav 38 miljoner var strukturerade besparingar i samband med tranformationsinitiativ
  • Nettokassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 308 MEUR (2019: 152 MEUR) vilket innebar en fortsatt stark balansräkning

Q2 2020 (jämfört med Q2 2019)

  • Avkastningen minskade med 19 % och 17 % i konstanta valutor, med positiva pris/mix-effekter på 2 % och 18 % lägre volymer, främst beroende på effekterna av COVID-19
  • Justerat rörelseresultatuppgick till 238 MEUR (2019: 305 MEUR); ROS var 12,0 % (2019: 12,4 %)
  • Rörelseresultatet på 207 MEUR inkluderar 31 MEUR negativ effekt från identifierade poster, relaterat till transformationskostnader (2019: 308 MEUR inklusive 3 MEUR positivt identifierade poster); rörelsemarginalen var 10,4 % (2019: 12,6 %)
  • Nettoresultat hänförligt till aktieägare nådde 129 MEUR (2019: 231 EUR)
  • Justerad vinst per aktie från kontinuerlig drift uppgick till 0,80 EUR (2019: 0,96 EUR); resultat per aktie från samtliga verksamheter 0,68 EUR (2019: 1,07 EUR)

AkzoNobels CEO, Thierry Vanlancker, kommenterade:

”Trots minskad efterfrågan på slutmarknaden ökade vår avkastning med 30 baspunkter till 14 % för andra kvartalet, som resultat av fortsatt fokus på marginalhantering och kostnadsbesparingsåtgärder.

”Jag är extremt stolt över våra team runt om i världen, som har fortsatt att fokusera på att tjäna våra kunder och lyckats leverera uthålliga resultat, samtidigt som de stöttat många samhällen nära våra verksamheter som drabbats av pandemin.

”Vår rigorösa likviditetsförvaltning och starka balansräkning har placerat oss i en bra position för att hantera den pågående osäkerheten från COVID-19, och vi fortsätter att sträva efter att leverera starka resultat som ledare inom vår industri”.

AkzoNobel MEUR Q2 2019 Q2 2020 Δ % Δ % CC3
Intäkter 2 451 1 987 (19 %) (17 %)
Justerat rörelseresultat2 305 238 (22 %)  
ROS 12,4 % 12,0 %    
ROS, exklusive icke-fördelade kostnader1 13,7 % 14,0 %    
Rörelseresultat 308 207 (33 %)  

De senaste höjdpunkterna

Förlängt samarbete med SOS Barnbyar
Vårt globala samarbete med SOS Barnbyar har förlängts med ytterligare tre år. Samarbetet är en del i vårt initiativ ”Let’s Colour”, och har redan hjälpt över 20 000 barn och unga runt om i världen. Det kommer att fortsätta fokusera på att renovera bostäder och att erbjuda praktisk utbildning för ge möjlighet till en bättre framtid åt unga människor, familjer i riskzoner och barn utan tillräcklig omsorg.

Klara utmaningen
Under COVID-19-utbrottet har vi inte bara kunnat fortsätta leverera våra produkter till kritiska industrier världen runt. Vårt företag och våra medarbetare har också gjort allt vad vi kunnat för att stödja lokala projekt och samhällsinitiativ i våra ansträngningar att hjälpa så många människor som möjligt.

Dulux gör väggar starka
Kampen för fläckfria innerväggar har fått ny kraft med lanseringen av Dulux EasyCare+. Förstärkt med Scuff Resist-teknik, skapar färgen en hållbar, matt och exceptionell tålig yta. Den skyddar mot vanliga märken från istötning av föremål av plast, gummi eller trä.

Interpon fokuserar på hygien
Vårt pulverlack Interpon fortsätter att utgöra ett viktigt bidrag till kritiska industrier runt om i världen. Vi utökade nyligen vårt utbud av bakterieskyddande produkter (som redan omfattar produkter för hygienkänsliga miljöer som t.ex. sjukhus) genom utökad funktionalitet för våra pulverlackserier Interpon D1000 och 2000. Inkluderingen av den antimikrobiella BioCote®-tekniken* innebär att byggnadsinteriörer nu kan få ökat skydd mot mikrober som bakterier och mögel, vilka ofta orsakar problem som dålig lukt, fläckar eller materialnedbrytning.

*BioCote® -tekniken skyddar inte användare eller andra mot sjukdomsframkallande bakterier, baciller, virus eller andra skadliga organismer. Denna teknik kan inte ersätta god hygien och/eller rengöringspraxis.

Utmaningar skapar innovation
Vi fick in nära 200 bidrag till vår interna innovationsutmaning Paint the Future. Den syftade till att fånga upp en del av det kreativa tänkandet som uppstått under de senaste månaderna till följd av COVID-19-utbrottet, då medarbetare fått improvisera och anpassa sig till nya och utmanande situationer. En grupp på 500 medarbetare från hela företaget bjöds in att utvärdera de föreslagna idéerna och skapa beslutsunderlag för att utse vinnarna.

Med stolthet
Vår CEO Thierry Vanlancker har skrivit under Amsterdam-deklarationen för att visa AkzoNobels stöd för inkludering av LGBTI+. Under den officiella underteckningsceremonin uttryckte han sin vilja att alla som arbetar på AkzoNobel ska känna sig välkomna och att alla medarbetare förtjänar en arbetsplats där de känner sig respekterade och har lika möjligheter, oavsett sexuell läggning, etnicitet, kön eller nationalitet. Deklarationen organiserades av Workplace Pride och är ett synligt och mycket positivt sätt för företaget att visa sitt engagemang för att skapa en inkluderade arbetsmiljö för alla.

Utsikter:AkzoNobel har skjutit upp sitt finansiella mål för 2020 till följd av den omstörtande effekten som
COVID-19-pandemin har haft på marknaden. COVID-19 kommer fortsätta påverka resultaten för andra halvåret 2020, trots att efterfrågan skiljer sig åt mellan olika regioner och olika segment, i en instabil makroekonomisk miljö. Kostnader för råmaterial förväntas ha en fördelaktig effekt på den andra halvan av 2020. Fortsatta prissättningsinitiativ och kostnadsbesparingsprogram finns på plats för att hantera aktuella utmaningar. Företaget siktar på en hävstångsgrad mellan 1 och 2 gånger nettoskuld/EBITDA före slutet av 2020 och åtar oss att upprätthålla starka kredit- och investeringsbetyg.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa AkzoNobel
Rapporten för det andra kvartalet 2020 kan ses och laddas ner på https://akzo.no/Q22020-Report
1 ROS exklusive icke-fördelade kostnader är justerat rörelseresultat som procent av intäkterna för Decorative Paints och Performance Coatings exklusive icke-fördelade koncernkostnader
2 Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster
3 Konstanta valutaberäkningar exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser 

You must be logged in to post a comment Login