Äldre mobilnät stängs -nästan alla organisationer berörs

By on 21 oktober, 2021

Vi är just nu i ett betydande teknikskifte. Operatörerna har krav på sig att alla abonnenter till 2023 alla skall ha tillgång till stabila mobila tjänster där man normalt befinner sig. Det sker en betydande avveckling av kopparnätet och 2G och 3G håller på att avvecklas. Tre stora, omvälvande förändringar.

Detta gör att mycket av den äldre tekniken skall bytas ut och för kommersiella användare innebär det att man måste ta ett stort eget ansvar för att utveckla och ta ansvar för processen. Tittar vi på mobilnäten är det inte konstigt att operatörerna vill uppdatera från gammal teknik. 4G/5G är säkrare, energisnålare och kostnadseffektivare än annan teknik. Och denna utveckling sker inte bara i Sverige utan i hela världen. Fram till 2023 kommer 3G näten att monteras ned litet i taget, i Sverige. Detta gäller i stort sett alla operatörer, avvecklingen sker löpande. 2025 är sista året vi kommer att ha GSM-nät igång.

Dags alltså att se över och uppdatera utrustningen. Teknikerna i näten är gamla och mer spektrumeffektiva lösningar finns idag. Efterfrågan på äldre generationer nät är inte lika stor och kapaciteten kan erbjudas till annat. Tillverkare av chip och moduler för mobilnäten kommer också att fasa ut tillverkningen, i den mån de inte redan fasat ut tillverkningen, i synnerhet eftersom stora delar av världen redan börjat eller helt fasat ut 3G. Tillgången på denna teknik kommer att bli begränsad inom en nära framtid.

Ulf Seijmer, Chief Innovation Officer på Induo, delar med sig av följande tips.  -Mina råd till den som behöver se över sitt teknikval är att:

  • Vänta inte för länge, omställningen börjar redan nu! Den största utmaningen för alla organisationer och företag är att det finns massor av maskiner ute i verkligheten som pratar med GSM och 3G-teknik som monterats ut under en 20-25 års period. Att identifiera dessa är inget man gör i en handvändning, arbetet måste börja nu.
  • Välj hårdvara som är framtidssäker, med detta menar jag att välja teknik som i första hand är en del av 5G-tekniken. Alltså 5G, LTE CAT-M1 eller NB-IoT. 4G kommer säkert att leva 10 år till, så det är också ett bra kort.
  • Arbetar du med utrustning som rör sig över många olika länder så kan det vara än mer tidskritiskt, andra länder har i vissa fall hunnit längre än oss.

Enligt Induos bedömning kan det finnas åtskilliga miljoner enheter som just nu dagligen använder de gamla näten. Denna teknikomvandling kan kräva mycket av varje enskild organisation och ställer stora krav på kartläggning av vad som kommer att påverkas. Det bästa är att ha en dialog med sin operatör, och på Induos hemsida finns mer information om vad de olika operatörerna planer är, operatör för operatör.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Induo

You must be logged in to post a comment Login