Alkohol den vanligaste drogen bland unga

By on 16 december, 2022
Arkivbild

Alkohol är den vanligaste drogen bland unga, även om det dricks allt mindre. CAN:s skolundersökning som presenteras i dag visar att den positiva trenden med minskat drickande bland unga håller i sig.

Bland niorna är det 4 av 10 som dricker alkohol, jämfört med 8 av 10 för 20 år sedan. På gymnasiet är det 7 av 10 som dricker i dag jämfört med 9 av 10 år 2004. En trend som gläder IQ, som vill lyfta fram en ungdomsgeneration med ett generellt sett smartare förhållningssätt till alkohol.

– De undersökningar vi gör på IQ visar att hälsa och välmående är en mycket viktig motivationsfaktor till att dricka mindre bland de yngre. Att inte vara bakfull, att träna och att ha en god kost är viktigt. Vi vet även att det är en skillnad på dagens föräldrageneration som exempelvis med tekniska möjligheter har en helt annan möjlighet att ha koll på sina barn och ungdomar, säger Mojtaba Ghodsi, vd IQ. 

Våra undersökningar visar också på att vi kanske har en alkoholkultur i förändring inom den unga generationen. 

– Vi vet exempelvis att avsevärt fler unga i dag tycker att de kan ha minst lika kul utan alkohol och inte minst att de till och med kan tänka sig att avstå från alkohol under ett helt år. I våra undersökningar är det även uppenbart att festande är långt ifrån lika prioriterat i dag jämfört med vad unga tyckte för 20 år sedan, säger Mojtaba Ghodsi.  

Som alla tidigare generationer gör unga det som kompisarna gör. Är normen att inte dricka alkohol så dricks det mindre, och vice versa. En skillnad jämfört med 2000-talets början är att det är vanligare med kompiskretsar där det helt enkelt dricks mindre. 

– Förhoppningsvis tar de unga med sig sina vanor upp i åldrarna. För vi vet historiskt att det är unga vuxna som är den åldersgrupp som dricker mest alkohol av alla svenskar, säger Mojtaba Ghodsi.

Hälsa
Örebronyheter

Källa IQ
Om undersökningen
CANs nationella skolundersökning har genomförts årligen sedan 1971, vilket gör att Sverige har den längsta tidsserien i världen gällande ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar. Undersökningen riktat sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 (sedan 2004).
can.se/publikationer/cans-nationella-skolundersokning-2022/

You must be logged in to post a comment Login