Allt färre överprövningar i offentliga upphandlingar visar färsk undersökning

Av på 29 augusti, 2018
Arkivbild

Vismas Upphandlingsbarometer, som kartlägger upphandlingsklimatet i Sverige, visar att 18 514 upphandlingar genomfördes under förra året till ett totalt värde av över 600 miljarder kronor. Det är endast 31 fler upphandlingar än under 2016. Däremot har andelen överprövade upphandlingar sjunkit med över 20 procent.

Att andelen överprövningar minskar tyder på ett allt bättre upphandlingsklimat i Sverige. I en fortsatt stark högkonjunktur är det dock många företag som prioriterar privat sektor och dessvärre är det många företagare som upplever att det är alltför krångligt att delta i upphandlingar, säger Marie Ceder, vd på Visma Commerce.

Trots att de möjliga uppdragen omfattar stora summor varje år fortsätter det genomsnittliga antalet anbudsgivare att minska från 4,29 anbudsgivare per upphandling i snitt 2016 till 4,04 anbudsgivare per upphandling under 2017. Andelen överprövade upphandlingar minskar stort med över 20 procent jämfört med föregående år, vilket delvis kan förklaras av att andelen anbudsgivare sjunkit med 6 procent.

Blekinge, Uppsala och Örebro är bäst i landet på upphandlingar
Vismas Upphandlingsbarometer sammanställer antalet offentliga upphandlingar i Sverige och rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbud per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Ett bra upphandlingsklimat finns i de län där det publiceras många upphandlingar per invånare, där det är många anbudsgivare per upphandling och där få upphandlingar överprövas. Alla uppgifter bygger på 2017 års statistik.

Blekinge placerar sig på första plats och är därmed bäst i landet på upphandlingar. Uppsala och Örebro delar på andraplatsen, medan förra årets vinnare Jämtland intar en fjärdeplats. Av storstadslänen klättrar både Stockholm och Skåne med en delad tiondeplats, medan Västra Götaland sjunker och hamnar på plats 14. Förra årets topplacerade Västernorrland har rasat till 20:e plats i årets barometer, följt av bottenrankade Halland.

Syftet med offentlig upphandling är att använda skattepengar effektivt och motverka korruption samtidigt som alla företag i Sverige får samma villkor att tävla om samhällets inköp. Därför är det viktigt med ett sunt upphandlingsklimat i hela landet, säger Marie Ceder.

Upphandlingsbarometern 2018 i korthet:
– Flest antal upphandlingar per 100 000 invånare hade Gotlands län med 369 stycken.
– Flest antal anbudsgivare i genomsnitt hade Örebro där 5,2 företag i genomsnitt deltog i varje upphandling.
– Minst andel överprövade upphandlingar hade Värmland, där endast 3,8 procent av upphandlingarna överprövades.


Fakta om Vismas Upphandlingsbarometer
Vismas Upphandlingsbarometer rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Statistiken kommer från Visma Opic, som är landets mest kompletta, sökbara databas för upphandlingar. Den redovisade statistiken omfattar samtliga offentliga upphandlingar som publicerades i Sverige under 2017 och sammanfattas i den bifogade bilagan. Vismas Upphandlingsbarometer publiceras årligen. 

Fakta om offentliga upphandlingar
Allt som inhandlas till offentlig sektor, från pennor till byggande av nya bostäder, ska upphandlas. Syftet med offentlig upphandling är att använda skattepengar effektivt och motverka korruption samtidigt som alla företag i Sverige får samma villkor att tävla om samhällets inköp.

Offentliga upphandlingar regleras av Lagen om offentlig upphandling, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna, Lag om upphandling av koncessioner samt Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Alla pågående offentliga upphandlingar uppdelade per län och bransch finns tillgängliga i Vismas tjänst för bevakning av upphandlingar.


Bilaga 1. Länsrankning: Vismas Upphandlingsbarometer 2018

Län 2017 2016
Blekinge 1 3
Uppsala 2 12
Örebro 2 19
Jämtland 4 1
Värmland 5 5
Östergötland 5 5
Västerbotten 7 7
Gotland 8 18
Jönköping 8 7
Kronoberg 10 2
Skåne 10 17
Stockholm 10 15
Västmanland 10 20
Kalmar 14 12
Västra Götaland 14 9
Södermanland 16 9
Dalarna 17 15
Norrbotten 17 12
Gävleborg 19 21
Västernorrland 20 3
Halland 21 11

+ + + +

Bilaga 2. Vismas fem tips för att vinna upphandlingar

1. Förbered dig
Gör en analys av ditt företag och tänk igenom styrkor och svagheter. Tänk på vad som kan vara värdefullt i en upphandling. En upphandlande myndighet får till exempel inte gynna dig för att du är en lokal leverantör, men det kanske gör att du kan fixa billigare transport? Eller vara snabbare på plats? Är din verksamhet konjunkturkänslig? Se till att synas och lämna många anbud i bra tider. Det har du stor nytta av när tiderna blir sämre och konkurrensen hårdnar.

2. Ha framförhållning
Hitta aktuella upphandlingar på ett annonstorg, till exempel på opic.com. Men jobba också proaktivt: antingen ringer du till en upphandlare på kommunen och kollar när deras ramavtal går ut, och berättar att du är intresserad av att vara med i nästa omgång, eller så använder du tjänster på marknaden där du själv kan ta fram informationen. Kartlägg potentiella kunder i ditt närområde, och fundera på vilka dina största konkurrenter är. Lägg krutet på de upphandlingar där du tror att du har bäst chans att lyckas.

3. Var noggrann
Läs förfrågningsunderlaget ordentligt. Fråga den upphandlande myndigheten om något är oklart! Se till att svara exakt på allt som efterfrågas: ange exakta belopp, exakta datum och se till att du inte lämnar motstridiga uppgifter på olika ställen i anbudet. Svara på alla frågor, och glöm inte att bifoga alla bilagor. Och superviktigt: Lämna in ditt anbud i tid!

4. Börja enkelt
Börja smått och koncentrera dig på en affär som du vet att du klarar av utan problem. Myndigheterna älskar trygga affärer, så börja i liten skala om du inte är en stor och känd aktör. Det är lättare att ro hem en liten order, sedan ser du till att göra kunden galet nöjd och vips har du en viktig referens inför kommande, större upphandlingar.Leverera alltid i tid och se till att det syns i anbudet att du är seriös och ansvarsfull. Överleverera inte i anbudet, se bara till att du uppfyller de krav som ställs till hundra procent.

5. Lär dig av misstagen
Du kommer inte att vinna varenda upphandling, men du kan lära dig något i varenda en. Efter att upphandlingen avslutats, begär ut det vinnande anbudet och kolla varför det var bättre än ditt. Oftast avgjorde priset, men det kan också ha varit leveranstider, serviceorganisation eller något annat. Något som du kanske kan förbättra till nästa gång.


Bilaga 3. Upphandlingens historia i Sverige

  • 1700-talet: De äldsta svenska spåren av regler och ramverk för offentlig upphandling uppkom.
  • 1716: Upphandlingsdeputationen inrättas av Karl XII med syfte att köpa förnödenheter och krigsmaterial.
  • 1800-talet: Offentliga auktioner används för upphandling.
  • 1952: De moderna reglerna kring statlig upphandling introducerades genom instiftelsen av Upphandlingsförordningen. Från och med nu var ledordet att upphandlingen skulle vara affärsmässig.
  • 1973: Det kommunala upphandlingsreglementet antogs och regler för upphandling av tjänster infördes.
  • 1994: Den äldre lagen om offentlig upphandling (ÄLOU) träder i kraft i samband med att Sverige träder in i EES. Bestämmelser för att säkerställa affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet fortsatte dock att vara ledande trots att delar inte återfanns i EU-direktiven.
  • 2007: Lagen om offentlig upphandling (LOU) träder i kraft och hänvisning görs istället till de grundläggande principerna stipulerade av EU-direktiven.
  • 2014: Beloppsgränsen för direktupphandlingar höjs från ca 271 000 SEK till ca 505 000 SEK. Det införs också krav på att myndigheterna ska ha riktlinjer för direktupphandlingar.

Ekonomi | Reigonalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in