Apoteken uppger att läkemedelsleveranser har fungerat bra under Corona

Av på 11 juni, 2020

En undersökning bland apotek visar att leveranserna av läkemedel har fungerat trots Corona. 95 procent svarar att det fungerat väldigt eller ganska bra. Endast 5 procent att det inte fungerat särskilt bra.

Oron för läkemedelsleveranserna har varit stor när Coronasmittan härjat i Sverige. Rapporter om läkemedelsbrister har fått stora rubriker i media och det fick i sin tur människor att hamstra läkemedel under en period.

Läkemedelsdistributören Tamro skickade i mitten på maj ut en enkät till apotek runt om i landet. Resultaten visar att leveranserna fungerat under den här perioden. 35 procent av apoteken svarar att det fungerat mycket bra och 60 procent ganska bra. Endast 5 procent av apoteken svarar att det inte fungerat särskilt bra.

Det har varit en utmaning för oss att leverera till apoteken. Efterfrågan ökade extremt mycket och vi har fått anställa fler och packa långt in på kvällarna för att klara trycket. Resultatet i undersökningen visar att vi levererat väl utifrån förväntningar och gällande lagstiftning. Tamro har under hela denna period följt gällande lagstiftning kring leveranser. Svenska patienter ska kunna lita på att få sina läkemedel i tid.” säger Lars Schenatz, vd på Tamro.

En annan del i undersökningen pekar på om apoteken upplevt att de varit trygga med att kunna erbjuda rätt läkemedel.

Även där ser vi höga siffror, vilket är viktigt för apotekspersonalen. Att apoteken är trygga gör att patienterna också är trygga. Då håller leveranskedjan ihop och fungerar.” säger Lars Schenatz.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Tamro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in