Arbetet med att möjliggöra nytt vård- och omsorgsboende går framåt

By on 23 september, 2023
Detaljplanen är nu ute på granskning för alla berörda.
Bild: Nora kommun

I anslutning till vårdcentralen, väster om Noras stadskärna, arbetar kommunen med att möjliggöra ett vård och omsorgsboende.

Boendet möjliggör för cirka 90 nya lägenheter i ett centralt läge i Nora, kommunen etablerar boendet för att trygga framtiden och kunna erbjuda ett gott liv för äldre i behov av stöd.

– Det känns bra att vi kommer vidare i arbetet, många är angelägna om ett nytt boende i Nora och det här är ett efterlängtat och ett stort steg i att fortsatt erbjuda stöd med hög kvalitet, säger kommundirektör Christina Landoff.

Detaljplanen för området är just nu ute på granskning, granskning innebär att den som är berörd kan lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen syftar till att se över möjlighet för nytt vård- och omsorgsboende, underlätta möjligheter för bygglov i området och samtidigt att säkerställa att behoven som kommer med utökad verksamhet inom området kräver.

Området för det föreslagna boendet avgränsas i öster av Tingshusvägen, i väster av Malmgatan, i söder av Prästgatan och i norr av Kvarnvägen.

Den preliminära tidsplanen är i nuläget:

  • 2023 antagande av detaljplan
  • 2024 framtagande av förslag och programhandling och förfrågningsunderlag
  • 2025 – 2026 projektering och byggnation
  • 2027 inflytt

Här kan du läsa mer om förslaget, se bilder av hur det kan komma att se ut och skicka in dina synpunkter – https://www.nora.se/byggabomiljo/oversiktsplanochdetaljplaner

Nora
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login