Arbetsmiljöbrister på var fjärde byggarbetsplats

By on 20 november, 2020
Arkivbild

Var fjärde kontrollerad byggarbetsplats har brister i arbetsmiljön, det visar resultatet av de kontroller Byggnads genomförde under den europeiska arbetsmiljöveckan 19 – 23 oktober.

Totalt genomfördes 1393 kontroller över hela landet och på 25 procent av dessa uppdagades brister som omedelbart skulle behöva åtgärdas för att inte riskera de anställdas liv och hälsa.

Vanligaste bristerna var inom hantering av kemiska ämnen, fallrisker samt passerande fordonstrafik.

Det här är fullständigt oacceptabelt och en av anledningarna till att vi driver frågan om arbetsmiljö så hårt i årets avtalsrörelse. När penningjakten går ut över säkerhetstänket är det vi byggnadsarbetare som får betala priset med våra kroppar. Det behövs en rejäl upprensning i hela branschen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

I bland annat Skåne upptäcktes ytterligare flera fall där arbetet omedelbart skulle stoppats, om de regionala skyddsombuden haft tillträde till arbetsplatsen. Gällande reglering förhindrar de regionala skyddsombuden att besöka arbetsplatser som saknar fackligt anslutna medlemmar. Att ge de regionala skyddsombuden möjlighet att verka på fler arbetsplatser är en av frågorna Byggnads driver i årets avtalsrörelse.

Byggbranschen är landets mest olycksdrabbade och statistiken över dödsolyckor är full av tragedier. De senaste tio åren har mellan fem och fjorton personer årligen dött på svenska byggen och hittills i år finns det inget som tyder på ett trendbrott.

Resultat län för län
Län Antal kontrollerade arbetsplatser Antal arbetsplatser med brister Andel arbetsplatser med brister
Södermanland 59 23 39%
Östergötland 83 21 25%
Kalmar 47 9 19%
Jämtland 24 7 29%
Västernorrland 43 18 42%
Halland 29 7 24%
Västra Götaland 67 14 21%
Örebro 91 14 15%
Värmland 66 9 14%
Gävleborg 19 5 26%
Dalarna 13 1 8%
Uppsala 69 19 28%
Jönköping 38 5 13%
Västmanland 22 5 23%
Skåne 266 55 21%
Kronoberg 25 2 8%
Blekinge 34 8 24%
Gotland 14 5 36%
Norrbotten 75 17 23%
Stockholm 204 81 40%
Västerbotten 105 20 19%

Regionalt
Örebronyheter

Källa Byggnads

You must be logged in to post a comment Login