Avgiften för nationellt id-kort höjs

By on 28 november, 2022
Bild: Polisen

Ansökningsavgiften för nationellt id-kort återgår till 400 kronor, från och med års­skiftet kommer avgiften för att ansöka om natio­nellt id-kort att återgå till sin ursprung­liga nivå, nämligen 400 kronor.

Avgiften för att ansöka om natio­nellt iden­titets­kort sänktes tillfälligt i maj tidigare i år. Då fanns en omfat­tande efter­frågan efter för­nyelse av rese­hand­lingar. Sänk­ningen syftade till att få fler att ansöka om id-kort i stället för pass. Med ett natio­nellt id-kort går det att resa fritt inom EU och Schengen.

Polis­myndig­heten bedömer att den sänkta avgiften gav resultat och ledde till ett minskat tryck på ansök­ningar av pass. Nu när leverans­tiderna för pass förväntas återgå till det normala vill Polis­myndig­heten att den sänkta avgiften upphör från och med års­skiftet.

Regeringen har därför beslutat att avgiften åter­igen blir 400 kronor. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2023.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login