Bättre möjligheter att motverka spelmissbruk

By on 9 december, 2022
Arkivbild

I en promemoria föreslås ökade möjligheter för spelbolag att ta del av personuppgifter för att motverka spelmissbruk, förslaget syftar till att underlätta samhällets samlade arbete med att motverka problemspelande och innebär bland annat att självrapporterade uppgifter om spelares hälsa och ekonomi får analyseras för att kunna sätta in nödvändiga åtgärder.

– Genom förslaget kan vi säkerställa ett starkt konsumentskydd på spelmarknaden och bättre hjälpa dem som behöver komma ur ett spelmissbruk. Förslaget har tagits fram efter en uppföljning av Statskontoret där de påpekar att spelbolag måste ha god kännedom om sina kunder för att kunna motverka problemspelande, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Spelmissbruk är ett allvarligt problem som drabbar allt för många. Spelbolag som till exempel bedriver verksamhet i form av kasinospel online har i dag rätt att hantera vissa personuppgifter inom den så kallade omsorgsplikten, som syftar till att spelbolag ska skydda spelare mot överdrivet spelande. Promemorians förslag innebär att den rätten att behandla personuppgifter för att motverka problemspelande ska kompletteras, så att det framgår att även personuppgifter från spelarprofiler och spelares spelbeteende får användas. Det föreslås även att spelbolag ska ges möjlighet att granska och analysera självrapporterade uppgifter om en spelares hälsa och ekonomi för att kunna motverka överdrivet spelande.

Att spelbolag har en god kännedom om sina kunder är viktigt för att kunna uppfylla det ansvar som de har enligt spellagen. Behandling av personuppgifter för att kunna följa utvecklingen av spelarnas spelbeteende, deras ekonomi och hälsa är av stor betydelse för spelbolagens möjlighet att ta spelansvar och motverka överdrivet spelande.

Syftet med förslaget är att förhindra att personer med spelproblem, eller personer som ligger i riskzonen för problemspelande, lockas att spela.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Politik
Örebronyheter

Källa Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login