Beslut om justerade linjer och andra besparingsåtgärder inom kollektivtrafiken

By on 9 december, 2023
Arkivbild

Nu har kollektivtrafiknämnden fattat de beslut om justerade linjer och andra kostnadsreducerande åtgärder, inom kollektivtrafiken som Region Örebro län informerat om tidigare.

Region Örebro län befinner sig, precis som de flesta andra regioner, i en besvärlig ekonomisk situation. Hög inflation och höga kostnader har resulterat i stora underskott för verksamheten.

Inom kollektivtrafiken är det bland annat stegrande drivmedelspriser och ökade kostnader för tågtrafiken, som gjort att kostnaderna för kollektivtrafiken har stigit.

Detta hade ledamöterna i kollektivtrafiknämnden att förhålla sig till när de fattade beslut om nästa års verksamhetsplan med budget vid dagens sammanträde. I samband med beslutet om verksamhetsplanen fattade nämnden även beslut om en höjning, av egenavgifter för sjukresor och färdtjänst samt om ekonomisk handlingsplan för kollektivtrafiknämnden.

Nämnden antog även nya trafikpliktsbeslut för västra, södra och norra länsdelen.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login