Beslut om licensjakt på varg ökar lidande och polarisering

By on 1 oktober, 2021
Tamdjur lider, ägarna känner oro, vargen hatas och polariseringen ökar. Länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg råder inte bot på något av detta. Foto: Elin Beckman

Länsstyrelserna i det så kallade vargbältet i Värmlands och Örebro län beslutade i går om en licensjakt på varg på totalt 33 vargar under 2022. Det är ett mycket försiktigt beslut, även om man tar hänsyn till risken för att vargstammen, i teorin, skulle minska efter licensjakten.

– Återigen är länsstyrelsernas första och sista fråga – hur ska det gå för vargen? Första frågan är inte hur det ska gå för tamdjurshållning, jaktutövning och framtidstro för att leva, driva och utveckla företag på landsbygden i vargtrakter, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

I länsstyrelsens i Värmlands län beslut om licensjakten står det:

”Det största problemet inom vargförvaltningen i Sverige är just det minskande förtroendet för förvaltningen, ökande socioekonomiska konsekvenser med en tätare och större vargstam, samt försvårade förutsättningar för tamdjurshållning. Dessa problem har lett till en minskad acceptans för vargen som art och problem med illegal jakt (von Essen 2016). En ökad acceptans för vargförvaltningen och en minskad acceptans för illegal jakt är enligt Länsstyrelsens bedömning en förutsättning för att bibehålla vargens gynnsamma bevarandestatus.”

– Så sant som det är sagt! LRF måste därför ställa frågan – varför då inte ta beslut som motverkar denna negativa utveckling? Vargstammen tål mer jakt, och det finns ingen lag och inga EU-regler som tvingar oss att ha många fler vargar än det som Naturvårdsverket har rapporterat till EU-kommissionen som miniminivå, 300 vargar i landet, säger Palle Borgström.

Den forskningsrapport som Göteborgs universitet nyligen publicerade https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/09/rovdjur-skapar-oro-stress-och-ekonomisk-osakerhet/om de psykosociala och socioekonomiska effekterna av rovdjursförekomst bekräftar både tidigare forskning och LRFs uppfattning. Mängden varg i Sverige leder till oro, stress, ekonomisk press och minskad framtidstro hos företagare som håller djur i vargtrakter.

– Till vilken nytta? Vargen blir hatad, tamdjur och människor lider och polariseringen i frågan ökar. Länsstyrelserna lär inte ändra sina beslut. Vi ser ingen annan väg än att Sveriges politiker tar tillbaka initiativet och ser till att riksdagens beslut om rovdjursförvaltning 2013 genomförs. Nu genomförs något helt annat, säger Palle Borgström.

Sverige
Örebronyheter

Källa Lantbrukarnas Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login