Bilmarknaden juni 2020

Av på 2 juli, 2020

Nybilmarknaden fortsatte som väntat att minska i juni månad. Nedgången var dock inte lika kraftig som under tidigare månader. Tittar man på bilar som sålts till slutkund så minskade privatmarknaden med 16% och tjänstebilsmarknaden med 7% jämfört med juni 2019.

Samtidigt som nybilsmarknaden minskar så ökar bilhandelns försäljning av begagnade bilar. För bilar med bilålder upp till tio år ökade försäljningen med i juni med 24% jämfört med samma månad förra året.

Nyregistreringar juni 2020

I juni nyregistrerades 24 033 personbilar vilket var en minskning med 24% jämfört med juni 2019. Största märke var Volvo med 24,2% av registreringarna, därefter Volkswagen med 14,4% och Audi med 7,2% andel. Hittills under 2020 har 124 071 personbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 25% jämfört med samma period 2019.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 51% i juni jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 239 lätta lastbilar i juni. Största märke var Volkswagen med 29,6% av registreringarna, därefter Ford med 19,0% och Mercedes med 13,8% andel. Hittills under 2020 har 12 574 lätta lastbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 45% jämfört med samma period 2019.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i juni för totalt 26,5% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 7,0% elbilar och 19,5% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade i juni med 10% jämfört med juni 2019 och landade på totalt 1 689 bilar. Största elbilsmärke i juni var Tesla med 27,8% av den totala elbilsvolymen. Därefter Renault med 17,8% och Audi med 12,9%. 

I juni nyregistrerades 4 679 bilar med laddhybridteknik. Detta motsvarar en ökning med 168% jämfört med samma månad 2019. Största märke var Volvo som stod för 48,6% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 17,0% och Volkswagen med 11,3%.

Hittills under 2020 har 32 555 laddbara bilar nyregistrerades. Detta motsvarar 26,2% av alla nyregistreringar. Under samma period 2019 stod laddbara bilar för 11,7% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar  Juni 2020   Utv vs. 2019 YTD 2020 Utv vs. 2019
Personbil 24 033 -24% 124 071    -25%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 239 -51% 12 574 -45%
Tung lastbil(>16t) 368 -69% 2 552    -37%
Släp 7 749 +37% 28 644    +9%
Husbil 600 +33% 1 865 -9%
Övrigt 5 984 +11% 29 305 -2%
TOTAL                                    40 973            -16%     199 011  -21%

Försäljning nya bilar

I juni månad levererades 22 156 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 17% jämfört med juni 2019. Flest nya bilar sålde Volvo med 23,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,3% och Kia med 7,4%.

Hittills under 2020 har 118 017 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 18% jämfört med samma period 2019.  

Försäljning nya bilar Juni 2020 YTD 2020
Antal bilar 22 156   118 017
Utveckling vs 2019 (%)  -17% -18%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)  -4 489 -25 552

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i juni 10 814 nya bilar vilket är en minskning med 16% jämfört med juni 2019. Största märke på privatmarknaden var Volkswagen med 13,8% marknadsandel, därefter Volvo med 11,6% och Kia med 10,2%. Privatleasingandelen på privatmarknaden var i juni 47%.

Hittills under 2020 har 60 677 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 16% jämfört med 2019. 

Privatmarknaden    Juni 2020 YTD 2020
Antal bilar 10 814 60 677
Andel av totalmarknaden 49% 51%
Utveckling vs 2019 (%)  -16% -16%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) -2 040 -11 306

 Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 7% i juni jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 6 893 bilar. Största märke var Volvo med 44,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,0% och Audi med 7,0% andel.

Hittills i år har 38 380 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 14% jämfört med samma period 2019.

Tjänstebilsmarknad*    Juni 2020 YTD 2020
Antal bilar 6 893 38 380
Andel av totalmarknaden 31% 33%
Utveckling vs 2019 (%)  -7%    -14%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)   -549 -6 343

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i juni med 24% jämfört med juni 2019. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 71 dagar.  

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år    Juni 2020 YTD 2020
Antal bilar 36 493 191 567
Utveckling vs 2019 (%) +24% +5%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) +7 048 +9 537
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 71 dagar 67 dagar

Regionalt
Örebronyheter

Källa vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in