Bris utvecklar framtidens digitala stöd

By on 13 november, 2022
Arkivbild

2021 stärkte Bris tillgängligheten i den nationella stödlinjen för barn genom att öppna upp stödkanalerna telefon och chatt under dygnets alla timmar, nu tar Bris nästa digitala steg för att ännu fler barn ska kunna få stöd när behovet uppstår.

– Allmänna arvsfonden har varit en otroligt viktig aktör för utvecklingen av stödet till barn idag. Bris hjälptelefon startade 1980 som ett projekt och är numera den nationella stödlinjen för barn. Med hjälp av bland andra Allmänna arvsfonden kunde Bris utöka stödet under nattetid från mars 2021. Nu tar vi nästa steg för att kunna nå varje barn i behov av stöd, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Tack vare det nya projektstödet kommer Bris att kunna utveckla nya digitala stödformer för att barn som kontaktar Bris ska kunna nå fram till en kurator utan att behöva stå i en lång kö – som idag är fallet för många. Inom ramen för projektet sker även utveckling av digitalt stöd som barn kan tillgodogöra sig på egen hand. Utöver detta kommer man att utveckla AI-funktioner och AI-verktyg för att effektivisera kuratorernas arbete och frigöra tid för att ge stöd till ännu fler barn, samt möjliggöra kunskapsinhämtning kring barns behov av stöd.

– Bris nya projekt är ett bra exempel hur man kan inkludera och förbättra förutsättningarna för fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn och unga. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

Bris beviljas 12 520 600 kr från Allmänna arvsfonden för projektet ”Vi är många som behöver er” – Framtidens digitala stöd, som kommer att pågå under tre år och vars metoder och verktyg kommer att integreras i Bris ordinarie stödverksamhet för barn.

Sverige
Örebronyheter

Källa Bris
Om Allmänna arvsfonden
Arv som utvecklar Sverige – Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Läs mer på https://www.arvsfonden.se/

You must be logged in to post a comment Login