Corona-effekt av undantag från amorteringsplikten

Av på 12 oktober, 2020

Bankernas möjlighet att ge bolånetagare undantag från amorteringsplikten under coronakrisen gav omedelbar effekt.

En vecka efter Finansinspektionens beslut i april hade 50 000 kunder nappat på det. Effekterna märks av inom Lantmäteriets inskrivnings- och pantverksamhet.

– Vi hade en peak i verksamheten under juni kopplat till Finansinspektionens beslut om undantag från amorteringsplikten. Även under september ser vi en kraftig ökning av såväl intecknings- som lagfartsärenden på nära 20 procent, säger Dennis Lindén som är enhetschef på Lantmäteriet.

En annan effekt av coronakrisen som märkts av under sommaren är att antalet digitala ansökningar från privatkunder har ökat.

– Privatkundernas användning av våra e-tjänster har ökat med 60 procent under perioden april till september. Den kraftiga volymökningen är självklart en påverkande faktor, men vi ser ett ändrat beteende och att kunderna föredrar att ansöka digitalt om lagfart eller inteckning i högre grad, säger Dennis Lindén.

Stabil utvecklingstakt för inteckningar
Tillväxttakten för inteckningar i den svenska fastighetsmarknaden är sammantaget stabil. Det visar siffror för årets tredje kvartal (se länssiffror i tabellen nedan).

Det totala inteckningsbeloppet i fastigheter ökade mellan juli och september med 4,8 procent och uppgår nu till 5,9 biljoner – eller 5 940 miljarder kronor.

Störst ökning märks i Kronoberg, Skåne, Södermanland, Örebro och Östergötland där tillväxttakten ligger på över 5 procent för samtliga län.

Utvecklingstakten för inteckningar

Län Q3 2020 Q3 2019 Skillnad i %
Blekinge 78 551 904 179 75 436 649 752 4,13%
Dalarna 135 592 479 047 129 502 155 685 4,70%
Gotland 42 492 851 793 40 605 291 678 4,65%
Gävleborg 122 908 624 561 117 433 724 141 4,66%
Halland 227 357 553 538 217 617 841 297 4,48%
Jämtland 74 443 533 137 71 267 884 309 4,46%
Jönköping 180 638 818 326 172 098 677 099 4,96%
Kalmar 133 776 348 342 127 919 609 814 4,58%
Kronoberg 99 861 529 546 94 712 143 189 5,44%
Norrbotten 104 744 601 564 100 663 498 422 4,05%
Skåne 825 335 240 701 785 193 920 104 5,11%
Stockholm 1 618 106 908 216 1 543 337 898 418 4,84%
Södermanland 164 082 425 417 155 887 435 188 5,26%
Uppsala 215 233 341 309 205 363 796 188 4,81%
Värmland 134 002 798 169 128 730 127 933 4,10%
Västerbotten 127 107 306 368 122 231 224 925 3,99%
Västernorrland 103 001 687 074 99 353 819 199 3,67%
Västmanland 137 802 332 702 132 015 460 463 4,38%
Västra Götaland 1 013 073 442 649 965 969 011 011 4,88%
Örebro 144 488 303 335 137 416 181 859 5,15%
Östergötland 258 199 777 541 245 629 920 952 5,12%
TOTALT 5 940 801 807 515 5 668 386 271 626 4,81%

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Lantmäteriet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in