Coronapandemin ger avtryck i årets bokslut för Örebro kommun

By on 10 februari, 2021
Arkivbild

Coronapandemin präglade hela år 2020, och det visar sig också i bokslutet för Örebro kommun när det nu har presenterats för Kommunstyrelsen. En stor del av överskottet kommer från statsbidrag som Örebro kommun fått för att både täcka upp minskade skatteintäkter, och för att hantera pandemin och dess konsekvenser.

Den andra större delen av överskottet kommer från att kommunen inte har kunnat bedriva ordinarie verksamhet på grund av pandemin. Exempel på det är att bad varit stängda och att Kulturskolan inte har haft undervisning en stor del av året, och att kompetensutveckling för medarbetare inte har kunnat genomföras och att delar av den förebyggande verksamheten inom social välfärd inte kunnat bedrivas.

– Det är positivt att vi gör ett så starkt resultat och det stärker oss inför framtiden. Men man måste samtidigt komma ihåg att 2020 var ett väldigt speciellt år och att det har påverkat bokslutet. Även om vi har mer arbete kvar att göra gläds jag dock särskilt över den förflyttning nämnderna gjort, från underskott på cirka 190 miljoner till plus 26 miljoner, säger Kenneth Handberg, ordförande (S) i Kommunstyrelsen, Örebro kommun.

Resultatet för 2020 är 579 miljoner kronor, vilket är 345 miljoner kronor högre än budgeterat. Efter en kraftig börsnedgång i mars har Örebro kommuns finansiella verksamhet till stor del återhämtat sig, och av årets resultat utgör det så kallade finansnettot en knapp tredjedel av resultatet.

Under 2020 har Örebro kommun genomfört investeringar för 619 miljoner kronor, och fortsätter växa som kommun. Det handlar om bland annat om ombyggnader och satsningar på infrastruktur.

Våren 2020 fanns farhågor att skatteintäkterna för året skulle bli lägre på grund av pandemins effekter på näringsliv och arbetsmarknad. Men under året så har det succesivt visat sig att skatteintäkterna inte minskat i den grad som vi budgeterat, bland annat på grund av de nationella åtgärder som vidtogs. Under våren kommer djupare analyser av det att göras, kopplat till både statistik för arbetslöshet och läget för näringslivet.

– Nu 2021 och även inför kommande år har Örebro kommun, liksom övriga kommuner i landet, ett viktigt arbete med att analysera vad av vår planerade verksamhet för året uteblivit på grund av pandemin, samt vilka eventuella ackumulerade kostnader det kan medföra framåt, berättar Johanna Larsson, ekonomidirektör i Örebro kommun. Där lutar vi oss naturligtvis på både Övergripande strategi och budget och löpande uppdrag från den politiska ledningen.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login