Dags att söka regionalt främjandestöd för bild och form

Av på 31 augusti, 2021
Arkivbild

Du som är professionell frilansande konstnär inom bild- och formområdet – nu är det dags att söka ett nytt regionalt stöd för utveckling av egen konstproduktion, stöd i genomförande av konstutställning, arrangemang eller för egen utveckling. Det högsta beloppet som går att söka är 15.000 kronor – och ansökan ska vara inne senast 15 september.

Främjandestöd för bild och form är ett nytt regionalt stöd i Region Örebro län för konstnärer, konstnärsgrupper, föreningar och organisationer inom bild och form i Örebro län. Främjandeverksamheten bild och form arbetar med att utveckla och stärka infrastrukturen inom bild- och formområdet och för att skapa bättre förutsättningar och villkor för konstnärer och konstaktörer att verka i länet. Främjandeverksamheten bild och form vill stimulera till ett rikt konstliv i länet.

Vem kan söka? Du som är professionell frilansande konstnär inom bild- och formområdet. Stödet kan också sökas av konstnärsgrupp, organisation och förening inom bild- och formområdet. Det högsta beloppet som går att söka är 15.000 kronor.

När kan du söka? Du kan söka två gånger per år – senast 15 maj och 15 september. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Syftet med stödet är att stärka det lokala och regionala konstlivet samt stimulera till en ökad mångfald och bredd i Örebro läns konstliv. Stödet avser att användas till att utveckla egen konstproduktion eller som stöd i genomförande av konstutställning, arrangemang eller workshop etcetera. Stödet kan exempelvis användas till• att utveckla och fördjupa något inom konstnärers profession, som till exempel teknik, idé, eller bidrag till utbildning; • ersättning enligt MU-avtalet till konstnärer; • workshops med professionella frilansande konstnärer inom bild- och formområdet för barn och unga eller vuxna.

Prioriteringar: Region Örebro län strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, etnicitet, uttryck och geografisk spridning bland de sökande.

De fick stöd i första omgången 2021: Cecilia Meyer (Odensbacken), Fikret Atay (Örebro), Josefina Björk (Örebro), Anna S Pettersson (Kumla), Mattias Käll (Örebro), James Bates (Örebro), Örebro läns grafikgrupp och Nora Art.

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in