Dags för kulturaktörer att söka till KulturKraft 2024

By on 27 februari, 2023
Arkivbild

Dags för kulturaktörer att söka till regionala satsningen KulturKraft 2024. Vill du vara med i Örebro läns kulturutbud? Du som är professionell kulturaktör är välkommen att ansöka om att medverka i Region Örebro läns kulturutbud inom ramen för KulturKraft, en regional satsning för att öka tillgången på professionell kultur för barn och unga mellan 3-19 år i hela länet.

Ansökan kan årligen skickas in under perioden 1 mars till 15 april.

”Att vara med i det regionala kulturutbudet innebär att vara del av ett stort och rikt kulturutbud som bland annat förskolor, skolor och bibliotek i Örebro läns kommuner kan boka. De kommuner och fria huvudmän som medverkar i modellen KulturKraft får tillgång till KulturPeng, en subvention via Region Örebro län”, skriver KulturKraft på sin hemsida.

Det är Nätverket för Regional Kulturutveckling som ansvarar för urvalet i det regionala kulturutbudet. Ansökningarna granskas och bedöms av utvecklingsledare/konsulent inom respektive konstform.

Följande kriterier viktas likvärdigt vid bedömning:

 • Kulturaktiviteten ska ledas av professionella yrkesverksamma kulturaktörer, i enlighet med kulturrådets definition, eller med erfarenheter och kompetens som bedöms likvärdigt;
  .
 • En proportionell fördelning av regionalt utbud utifrån konstformer och produktionernas/aktiviteternas åldersinriktning eftersträvas;
  .
 • Kulturaktörens aktivitet/produktion ska vara tillgänglig/genomföras i Örebro län;
  .
 • Kulturinstitutioner och organisationer som får verksamhetsmedel i enlighet med Region Örebro läns kulturplan ska prioriteras.
  .
 • Prioritering görs i följande ordning: regional, nationell, internationell kulturproduktion. Utbudet ska eftersträva en bred representation för att bemöta barn och ungas behov, identitet och mångfald.

Kultur | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login