Digital behandling för artros kan bli global standard

Av på 13 september, 2018

Kroniska sjukdomar, där artros utgör en betydande del, står för 85 procent av kostnaderna i vården. Patienterna är i behov av regelbunden vård och långsiktigt individuellt stöd med täta kontakter, vilket lämpar sig väl för en digital behandlingsmetod.

Sveriges största vårdgivare för artros är idag eHälsoföretaget Joint Academy, som behandlar över 1000 patienter i veckan. Nu står det även klart att Joint Academy, får in ytterligare kapital via Alfvén & Didriksson som investerar 65 miljoner kronor tillsammans med befintliga ägare.

 – Vår vision är att bli standardbehandlingen för artros globalt. Finansieringen vi får in nu hjälper oss att nå målet, säger Jakob Dahlberg, CEO för Joint Academy.

Enligt studier har ungefär en fjärdedel av patienterna som innan den digitala behandlingen önskat att operera sig, ändrat sig efter sex veckor i behandlingen. Närmare en fjärdedel av de patienter som inledningsvis tog smärtstillande på grund av artros klarade sig utan medicinering för artros bara ett par veckor.

 – Den förbättrade livskvaliteten som våra patienter uppvisar redan efter ett par veckor är skillnaden mellan att må bra och dåligt, säger Leif Dahlberg Medicinskt ansvarig på Joint Academy.

Genom digital vård för de personer som är kroniskt sjuka i artros kan vården omfördela hur resurserna används. Efterfrågan på kostsamma operationer minskar när patienten själv väljer själv en långsiktig lösning. Det digitala behandlingsprogrammet ger utrymme för fysioterapeuterna att ge en mer individuell vård utan att det kräver mer av deras resurser. Idag är över 100 fysioterapeuter knutna till den digitala behandlingen.

 – Det är tryggt att arbeta med en behandling som är så tydligt förankrad i vetenskapen och jag upplever dessutom att patienterna är väldigt följsamma och delaktiga i sin behandling, säger Emelie Blennow, fysioterapeut på Joint Academy

Artros är en folksjukdom i många länder och behovet av en behandling som fungerar på lång sikt är stort. För att kunna erbjuda den digitala behandlingen även till andra länder krävs en utveckling av programmet.

 – Vi ser fram emot att skala upp vår verksamhet för att nå ut till miljontals patienter med artros för att förbättra deras livskvalité, avslutar Jakob Dahlberg.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in