Distansarbetare mer lojala mot sina arbetsgivare

Av på 18 juli, 2021
Arkivbild

Drygt sex av tio svenskar som arbetat på distans under pandemin har fått en ökad lojalitet mot sina arbetsgivare. Möjligheten till distansarbete gör också en arbetsgivare mer attraktiv i mångas ögon. Det visar Randstad Employer Brand Research som bygger på svar från drygt 4 700 svenskar.

Randstad Employer Brand Research är världens största oberoende employer branding-undersökning. I den har svenskarna bland annat svarat på hur lojala de känner sig gentemot arbetsgivaren, baserat på vilket stöd de har upplevt under pandemin. Resultatet visar att 58 procent av dem som enbart jobbat på distans känner sig mer lojala mot sina arbetsgivare jämfört med 47 procent av dem som arbetar hemifrån på deltid.

Distansarbete attraherar

Närmare två av tre (65 %) av respondenterna har haft möjligheten att jobba hemifrån och det är också en arbetsform som allt fler efterfrågar. Fyra av tio (38%) anser att möjligheten till distansarbete gör en arbetsgivare mer attraktiv i deras ögon. Detta gäller främst kvinnor, personer i åldrarna 35–54 år och högutbildade.

– Möjligheten till distansarbete har blivit en allt viktigare faktor för många eftersom det skapar en mer flexibel vardag. Genom att låta medarbetarna själva bestämma vilken arbetsform som passar dem bäst kan tilliten och lojaliteten stärkas, samtidigt som chanserna till en långsiktig relation ökar, säger Catrine Jack, employer branding-expert på Randstad.

Fler kvinnor än män söker balans i vardagen

På frågan vad potentiella medarbetare efterfrågar när de väljer arbetsgivare svarar 58 procent att de vill ha balans mellan jobb och fritid. Det är också betydligt fler kvinnor (63%) som eftersträvar detta – 63 procent jämfört med 53 procent av männen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Randstad

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in